Zaktualizowano: 4 czerwca.2023 r.

Od 1 czerwca 2023 rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie Rodzina 500+. Nowy okres świadczeniowy dla 500+ trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Zobacz jak złożyć wniosek o 500+ do ZUS.

2023

Czym jest 500+?

Rządowy program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów.

ZUS przelał 1 czerwca 2023 na konta rodziców 622 mln zł

Zakład Ubezpieczeń społecznych (ZUS) informuje, że 1 czerwca 2023 przelał na konta rodziców 622 mln zł. We wtorek, 6 czerwca kolejni opiekunowie otrzymają prawie 300 mln zł. Jak dotąd ZUS przyznał świadczenia dla blisko 6,2 mln dzieci. Zdecydowana większość wypłat będzie się odbywać dokładnie w tych samych terminach, w jakich to było do tej pory. Daty można sprawdzić w aplikacji mobilnej mZUS lub na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski o 500+ składamy jedynie drogą elektroniczną na kilka sposobów:

  • poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety,
  • bezpośrednio na PUE ZUS,
  • na portalu Emp@tia,
  • w bankowości elektronicznej.

Nie zwlekaj ze złożeniem wniosku o 500+

Wniosek jest konieczny do otrzymania świadczenia. Jeśli zostanie złożony w czerwcu, ZUS będzie miał zgodnie z przepisami czas na wypłatę do końca sierpnia, choć oczywiście wraz z wyrównaniem od czerwca. W praktyce 500+ przyznajemy i wypłacamy znacznie szybciej, niż to wynika z ustawowych terminów. Ale na przykład wniosek złożony w lipcu nie pozwoli na wypłatę świadczenia za czerwiec – wyjaśnia prof. Uścińska.

Inaczej jest, gdy rodzic lub opiekun składa wniosek o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Jeśli zrobi to w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka, uzyska prawo do 500+ od tego dnia. Zasada trzech miesięcy dotyczy również objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub faktycznego umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej lub w pieczy zastępczej.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/nowy-okres-%C5%9Bwiadczeniowy-dla-500-
  2. https://www.zus.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku
5/5 - (1 vote)