Zaktualizowano: 2 lutego.2023 r.

500+ na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego 2023 r. jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od kiedy do kiedy trwa nowy okres świadczeniowy dla wniosków składanych od 1 lutego 2023 r.? Kto otrzyma świadczenie 500+ od 2023 r.? Gdzie złożyć wniosek o 500 plus w 2023? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poradniku poniżej.

2023

Co to jest 500+?

Rządowy program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

500 plus na nowy okres świadczeniowy 2023/2024


Zakład Ubezpieczeń Społeczny (ZUS) informuje, że od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r..

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną przez:

 • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) – opcja dla rodziców i opiekunów
 • portalu Emp@tia – opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
 • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę– opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL.

Terminy związane z 500+ na nowy okres rozliczeniowy

Składając prawidłowo wniosek o świadczenie 500+:

 • do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.
 • w maju 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,
 • w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,
 • w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

500+ dla obcokrajowców w 2023 r.

Świadczenie 500+ przysługuje zamieszkałym w Polsce:

 • obywatelom UE/EFTA,
 • pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z  dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
Świadczenie 500+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Najczęściej zadawane pytania o 500+:

Jaka jest wysokość świadczenia w 2023?

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości – gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca. W takich sytuacjach kwotę świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ZUS ustali w następujący sposób:

– podzieli kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, – otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje,  – kwotę świadczenia zaokrągli do 10 groszy w górę.

Kiedy świadczenie 500 plus nie przysługuje?

Nie otrzymasz świadczenia 500 plus, jeśli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Jak składać wnioski o 500 plus przez aplikację?

Od 1 lutego 2023 r. wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy rodzice i opiekunowie będą mogli złożyć w aplikacji mZUS na swoim telefonie lub tablecie. Z aplikacji mZUS można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Funkcje aplikacji mZUS pozwalają na szybkie i wygodne wypełnienie i wysłanie wniosku na tablecie lub telefonie.

Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie 500+?

Pomoc w sprawie 500+ na nowy okres rozliczeniowy możesz uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl, we wszystkich placówkach ZUS, podczas e-wizyty w ZUS.

Kiedy składać wniosek o 500 plus w 2023 r.?

Wniosek o 500+ w 2023 na nowy okres rozliczeniowy można składać od 1 lutego 2023 r.

Jak skorygować wniosek o świadczenie wychowawcze 500+?

Jeśli wysłałeś już wniosek o świadczenie wychowawcze i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

Kto otrzyma świadczenie od 2023 r.?

 1. Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:
 • matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je,

Jesteś opiekunem faktycznym, jeśli opiekujesz się dzieckiem i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możesz otrzymać Ty i drugi rodzic w wysokości połowy przysługującej kwoty (patrz śródtytuł: Jaka jest wysokość świadczenia?).

 • opiekunem prawnym dziecka,
 • rodzicem zastępczym dziecka,
 • osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • dyrektorem domu pomocy społecznej.

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/od-kiedy-sk%C5%82ada%C4%87-wnioski-o-%C5%9Bwiadczenie-500-na-nowy-okres-%C5%9Bwiadczeniowy
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/pytania-i-odpowiedzi-swiadczenie-wychowawcze-500-
 3. https://www.zus.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku
5/5 - (29 votes)