Zaktualizowano: 30 czerwca.2022 r.

Od 1 lipca 2021 można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start? Gdzie złożyć wniosek o 300 zł na dziecko? Kiedy otrzymasz pieniądze?

"Dobry Start" od 1 lipca 2021.

 

„Dobry start” 300 + informacje o programie

Program Dobry Start to rodzaj świadczenia w wysokości 300 zł wypłacanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Z programu 300 PLUS na dziecko mogą skorzystać wszyscy rodzice bez względu na dochody. Obecnie „Dobry Start” dla ucznia otrzymuje ok. 4,5 mln polskich dzieci.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Wniosek o świadczenie w ramach programu „Dobry Start” dla ucznia w 2021 roku może złożyć:

 • rodzic,
 • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
 • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
 • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, to ustalimy, kto sprawuje opiekę na dzieckiem,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się, czyli pełnoletni uczeń, który nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma ustalone alimenty od nich.

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Rodzice mogą złożyć wniosek za pośrednictwem:

 • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia,
 • bankowości elektronicznej . Możliwość taką daje: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., BNP, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank, ING, Kasa Stefczyka, mBank, Nest Bank, Pekao S.A., PKO Bank Polski, SGB, SKOK Śląsk

Jeśli jesteś:

 • osobą sprawującą pieczę nad dzieckiem,
 • opiekunem prawnym,
 • opiekunem faktycznym,
 • osobą uczącą się – usamodzielnianą
 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej,

to wniosek możesz złożyć tylko za pomocą portalu PUE ZUS.

Na wniosku – oprócz innych danych – musisz podać:

 • numer rachunku bankowego, na który chcesz dostać wypłatę świadczenia,
 • adres mailowy i numer telefonu, czyli dane które będą potrzebne do kontaktu w sprawie wniosku i ewentualnie do założenia Twojego profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli nie masz rachunku bankowego – musisz go założyć. Możesz skorzystać z opcji założenia bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego.

Kiedy złożyć wniosek „Dobry start” w 2021?

Nabór wniosków drogą online w ramach programu „Dobry Start” dla ucznia rusza 1 lipca 2021 r. i ostatecznie wniosek należy złożyć do 30 listopada 2021 r. Wniosek będzie można złożyć przez stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej empatia.mpips.gov.pl, bankowość elektroniczną oraz przez portal PUE ZUS.

Składanie wniosku drogą online w ramach programu „Dobry Start” za pośrednictwem ww. kanałów dotyczy zarówno ubiegających się o świadczenie dobry start rodziców, uprawnionych opiekunów, osób uczących się, jak również osób ubiegających się o przyznanie świadczenia na dzieci w pieczy zastępczej.

Kiedy otrzymasz pieniądze w ramach programu „Dobry Start”?

Składając wniosek w ramach programu „Dobry Start” dla ucznia do końca sierpnia 2021, pieniądze otrzymasz najpóźniej 30 września 2021 r. Jeśli wniosek złożysz później, świadczenie zostanie Ci wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Pomoc Program Dobry Start

Osoby szukające pomocy związanej z świadczeniem dobry start mogą ją uzyskać w takich miejscach jak:

 • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS,
 • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-1-lipca-mozna-skladac-wnioski-o-swiadczenie-z-programu-dobry-start/4085671
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start
4.4/5 - (11 votes)