Zaktualizowano: 6 lipca.2021 r.

Sklepiki szkolne i piloci wycieczek mogą liczyć na wsparcie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek można składać od 23 lipca 2021 r przez platformę PUE ZUS. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się na jakie wsparcie mogą liczyć sklepiki szkolne i piloci wycieczek od ZUS i jakie formalności trzeba dopełnić, aby otrzymać pomoc!

Wsparcie z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek

Pomoc z ZUS dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w Tarczy antykryzysowej, która zakłada pomoc dla sklepików szkolnych i pilotów wycieczek jak poinformował ZUS.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne czyli w jednostkach oświatowych sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków (są oznaczeni kodami PKD 47.11.Z, 47.19.Z) mogą liczyć na wsparcie z ZUS w postaci świadczenia postojowego i zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla właścicieli dla sklepików szkolnych można uzyskać jeśli przychód z działalności gospodarczej w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40 % w porównaniu do przychodu z września 2019 r. lub września 2020 r., przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek za listopad – grudzień 2020 r. oraz styczeń – marzec 2021 r. i złożyć wniosek RDZ-SK. Przedsiębiorcy, którzy już opłacili składki, a spełnią warunki do zwolnienia z ich płacenia, będą mogli złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych środków (o ile nie mają zaległości na koncie ZUS).

Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów (są oznaczeni kodami PKD 79.90.A) mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Składamy wniosek RDZ-M przez platformę PUE ZUS.

Świadczenie postojowe można uzyskać maksymalnie 5 razy w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przedsiębiorca starający się o świadczenie postojowe musi wykazać spadek przychodów o co najmniej 40 proc. Składamy wniosek RSP-SK przez platformę PUE ZUS.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o wsparcie?

Wszystkie wnioski ZUS można składać od 23 lipca 2021 r, wyłącznie online przez platformę PUE ZUS.

 

Źródło informacji:

  1. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001192/O/D20211192.pdf
  2. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/wsparcie-z-zus-dla-sklepikow-szkolnych-i-pilotow-wycieczek/4095509
5/5 - (1 vote)