Zaktualizowano: 4 października.2020 r.

Tarcza 5.0 (Tarcza branżowa) zacznie działać już 15 października 2020 i od tego dnia przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o wsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Kto może skorzystać z pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej 5.0 i na jakich warunkach? Sprawdź, które kody PKD skorzystają z wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej 5.0.

Tarcza antykryzysowa 5.0 od ZUS

Co to jest Tarcza antykryzysowa?

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa (COVID-19). Tarcza opiera się na takich filarach jak: Ochrona miejsc pracy i bezpieczeństwie pracowników; Finansowanie przedsiębiorców; Ochrona zdrowia; Wzmocnieniu systemu finansowego; Inwestycjach publicznych.

Na czym polega Tarcza 5.0 (Tarcza branżowa)?

Tarcza antykryzysowa 5.0 to nowe wsparcie firm, które jest ukierunkowane branżowo na przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Trzy tryby wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej 5.0

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach Tarczy antykryzysowej 5.0 udziela trzy formy wsparcia przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej:

1) świadczenie postojowe w ramach tarczy 5.0

Prawo do świadczenia postojowego uzyskali przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. Pomoc dotyczy przeważającej działalności oznaczonej kodem 79.11.A, 79.90.A (agenci i przewodnicy turystyczni).

2) dodatkowe świadczenie postojowe w ramach tarczy 5.0

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego będzie przysługiwało przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest: transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków. Pomoc dotyczy przeważającej działalności oznaczonej kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

3) zwolnienie z opłacania składek: lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. w ramach tarczy 5.0

Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007). Pomoc dotyczy przeważającej działalności oznaczonej kodem PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z

Kod PKD a Forma wsparcia Tarcza 5.0

Poniżej znajduje się tabela z wykazem kodów według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 i formami wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej 5.0:

Forma wsparcia Tarcza 5.0 PKD Rodzaj działalności
Świadczenie postojowe 79.11.A Działalność agentów turystycznych
Świadczenie postojowe 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Dodatkowe świadczenie postojowe 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Dodatkowe świadczenie postojowe 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dodatkowe świadczenie postojowe 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Dodatkowe świadczenie postojowe 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Dodatkowe świadczenie postojowe 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
Dodatkowe świadczenie postojowe 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Dodatkowe świadczenie postojowe 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
Zwolnienie ze składek 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
Zwolnienie ze składek 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
Zwolnienie ze składek 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Zwolnienie ze składek 79.11.A Działalność agentów turystycznych
Zwolnienie ze składek 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
Zwolnienie ze składek 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Zwolnienie ze składek 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
Zwolnienie ze składek 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
Zwolnienie ze składek 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
Zwolnienie ze składek 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
Zwolnienie ze składek 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

Oceń artykuł: