Zaktualizowano: 12 marca.2021 r.

Tarcza antykryzysowa 8.0 wchodzi w życie od 28.02.2021 r. Co znalazło się w Tarczy 8.0? Jakie rozwiązania daje tarcza antykryzysowa 8.0? Jakie kody PKD otrzymają pomoc w ramach Tarczy 8.0? Tarcza antykryzysowa 8.0. – zmiany od 28 lutego 2021 r.

Tarcza antykryzysowa 8.0.

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa to polski program rozwiązań rządowych wprowadzanych w związku z pandemią COVID-19 w Polsce. Tarcza antykryzysowa opiera się na pięciu filarach: Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, Finansowaniu przedsiębiorców, Ochronie zdrowia, Wzmocnieniu systemu finansowego, Inwestycjach publicznych. Od początku pandemii koronawirusa nasz rząd wypuścił 8 odsłon tarczy, gdzie pierwsza wersja tarczy weszła w życie 1 kwietnia 2020.

Co obejmuje tarcza antykryzysowa 8.0?

  • Świadczenie postojowe z ZUS
  • Zwolnienie z opłacania składek ZUS
  • Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
  • Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Tarcza antykryzysowa ZUS 8.0 od 28 lutego 2021 r.

Po zmianie przepisów i wprowadzeniu tarczy 8.0 przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., albo za luty 2021 r. Nowe rozporządzenie przesunęło o miesiąc termin złożenia wniosku, czyli wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Zmienił się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 31 marca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Nowa Tarcza antykryzysowa 8.0 umożliwia przedsiębiorcom z określonych branż otrzymanie świadczenia postojowego maksymalnie trzykrotnie. Wniosek o to świadczenie przedsiębiorcy mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Wnioski o wsparcie z Tarczy antykryzysowej 7.0. złożone do 27 lutego włącznie (przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia) ZUS będzie rozpatrywał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. Jednak przedsiębiorców, którzy występują o zwolnienie z opłacania składek będzie obowiązywał nowy termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych – do 31 marca 2021 r.

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował zestawienie w którym można sprawdzić z jakiej pomocy od ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej można skorzystać. Tabela z formami pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej będzie na bieżąco aktualizowana według zapewnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź z jakiej pomocy oferowanej przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej możesz skorzystać:

 

Źródło informacji:

  1. https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000037101.pdf?fbclid=IwAR2BJHehkpz8s2lzygCLE_WRdiHwore4BHBhmBWPLvl1pm1OvR2xoRcZAds
  2. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-zmiany-od-28-lutego-2021-r_/3874345
5/5 - (1 vote)