Zaktualizowano: 21 maja.2020 r.

Tarcza antykryzysowa 3.0 wprowadza nowe rozwiązania, które rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców w zakresie świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność, zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące kwiecień i maj 2020 r. Sprawdź co się zmieniło wraz z wprowadzeniem Tarczy antykryzysowej 3.0

Nowe rozwiązania w tzw. „Tarcza antykryzysowa 3.0”

Tarcza antykryzysowa 3.0 – Postojowe, Zwolnienie z ZUS

Więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy oferowanej w ramach Tarczy antykryzysowej 3.0. Nowe rozwiązania uwzględnione w ustawie z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 czyli tzw. Tarczy antykryzysowej 3.0 rozszerzają pomoc dla przedsiębiorców w zakresie:

Świadczenie postojowe dla przedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej 3.0

Osoby prowadzące działalność, które starają się o świadczenie postojowe po raz pierwszy muszą wiedzieć, że obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia a nie jak dotychczas przed 1 lutego.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za kwiecień i maj 2020 r. w ramach Tarczy antykryzysowej 3.0

Tarcza antykryzysowa 3.0 rozszerza grupę uprawnionych do zwolnienia z opłacania składek ZUS za kwiecień i maj 2020 r. O takie zwolnienie z opłacania składek za kwiecień i maj 2020 r. mogą się starać również:

  • osoby prowadzące pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r. opłacające składki wyłącznie za siebie, jeżeli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł. Osoby te uzyskają zwolnienie w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru.
  • korzystające z ulgi na start, jeżeli:
  1. ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 albo
  2. ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł.

Osoby te będą korzystały ze zwolnienia za kwiecień i maj w wysokości należnych składek nawet gdyby składki te zostały już opłacone.

Ze zwolnienia w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj mogą również skorzystać płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych wyłącznie  pracowników młodocianych.

Zmiany, które zostały wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej 3.0 dają liczne rozwiązania m.in. dla rodzin, emerytów, osób prowadzących działalność gospodarczą czy zatrudniających osoby niepełnosprawne.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-przewidziane-w-ustawie-z-14-maja-2020-r_-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-zakresie-dzialan-oslonowych-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2tzw_-tarcza-antykryzysowa-3_0-/3406911
  2. https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/tarcza-antykryzysowa–najwazniejsze-zmiany
  3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000875/O/D20200875.pdf
Oceń artykuł: