Zaktualizowano: 2 marca.2022 r.

Pomoc od ZUS dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek ZUS na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie.  Jaką formę pomocy otrzymają przedsiębiorcy, którzy mają problemy z opłacaniem składek ZUS na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie? Jak ubiegać się o pomoc z ZUS? #PomagamUkrainie #PomagamyUkrainie #solidarityWithUkraine #SolidarnizUkrainą #Ukraina

Pomoc od ZUS dla przedsiębiorców, którzy mają problemy z opłacaniem składek ZUS na skutek konfliktu zbrojnego w Ukrainie

Kto może skorzystać z pomocy?

Z pomocy oferowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych mogą skorzystać płatnicy składek, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie mają trudności z terminowym opłaceniem składek na ubezpieczenia.

Jakie są formy pomocy?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z następujących form pomocy oferowanych przez ZUS:

  • odroczenie terminu płatności składek
  • rozłożenie zadłużenia na raty

Ponadto należności z tytułu składek mogą być umarzane po spełnieniu ustawowych warunków.

Jak uzyskać pomoc?

O wsparcie można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń, który udzieli wszelkich informacji o pomocy udzielanej przez ZUS. Doradca pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie  lub umówić się na e-wizytę.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/pomoc-dla-przedsiebiorcow-ktorzy-maja-problemy-z-oplacaniem-skladek-na-skutek-konfliktu-zbrojnego-w-ukrainie/4486501
  2. https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/odroczenie-terminu-platnosci-skladki
  3. https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/rozlozenie-splaty-zadluzenia-na-raty
  4. https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/umorzenie-naleznosci
5/5 - (1 vote)