Zaktualizowano: 1 marca.2022 r.

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy: Na stronie zus.pl są publikowane informacje w języku ukraińskim. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy udostępnić bazę lokalową ZUS uchodźcom z Ukrainy – deklaruje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Na PUE ZUS będzie można założyć profil w języku ukraińskim. #PomagamUkrainie #PomagamyUkrainie #solidarityWithUkraine #SolidarnizUkrainą #Ukraina

Wsparcie ZUS dla uchodźców z Ukrainy

Kim jest uchodźca?

Uchodźca to osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na różnego typu prześladowania. Wynikające z tego zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności jest najczęściej związane z walkami zbrojnymi, bądź z działaniami opresyjnymi z powodu religii, pochodzenia lub przekonań politycznych.

ZUS jest gotowy pomóc uchodźcom z Ukrainy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych posiada około 1400 miejsc w swoich ośrodkach szkoleniowych na terenie całej Polski.

Informacje dla obywateli Ukrainy na zus.pl

Obywatele Ukrainy mogą znaleźć ważne informacje w języku ukraińskim w temacie ZUS pod adresem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini

W serwisie ZUS.pl znajdą Państwo aktualne informacje na temat świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych.

Polskie emerytury i renty na Ukrainie

Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek w ukraińskim banku, nie może z powodu wojny pobierać swojego świadczenia w Ukrainie, może przekazać do ZUS prośbę o przekazywanie go na rachunek w Polsce lub w innym państwie, w którym aktualnie mieszka.

Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek bankowy w Ukrainie, znajdzie się na terytorium Polski, może zwrócić się o pomoc w sprawie zmiany rachunku do najbliższej placówki ZUS lub przesłać prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w Polsce za pośrednictwem poczty – do Oddziału ZUS w Rzeszowie, na adres:

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów

Po zgłoszeniu nowego rachunku bankowego w Polsce, emerytura lub renta zostanie wypłacona od momentu, gdy dana osoba przestała pobierać świadczenie w Ukrainie.

Jeśli osoba, która miała wypłacaną przez ZUS polską emeryturę lub rentę na rachunek bankowy w Ukrainie, znajdzie się na terytorium innego państwa (np.: Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec), może przesłać prośbę o przekazywanie świadczenia na rachunek w państwie, w którym aktualnie mieszka, za pośrednictwem poczty do Oddziału ZUS w Rzeszowie, na adres:

Oddział ZUS w Rzeszowie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Piłsudskiego 12
35-075 Rzeszów

lub może zgłosić się do instytucji ubezpieczenia społecznego w tym państwie i przekazać informację o swoim problemie.

Trzeba wtedy wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać oraz podać nowy numer rachunku bankowego do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy.

ZUS wznowi wypłatę emerytury lub renty na nowy rachunek bankowy. Świadczenie będzie wypłacone od momentu, gdy dana osoba przestała pobierać świadczenie w Ukrainie.

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Urząd do Spraw Cudzoziemców, odnoszący się do uchodźców, przygotował stronę internetową z informacjami w czterech językach www.ua.gov.pl , istnieje również infolinia +48 47 7217575

5/5 - (2 votes)