Zaktualizowano: 27 września.2022 r.

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy będzie przyznawany i wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Jaki złożyć wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy? Gdzie złożyć wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy? Ile wynosi Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)?

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca życia

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) na dzieci z Ukrainy

Świadczenie w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na dzieci z Ukrainy otrzymasz na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. RKO przysługuje na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.

Kto otrzyma Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci z Ukrainy?

Świadczenie w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na dzieci z Ukrainy przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je i spełnione są łącznie następujące warunki:

 • jesteś rodzicem (matką, ojcem) dziecka z Ukrainy,
 • jesteś obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • przybyłeś do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi wraz z dzieckiem po 23 lutego 2022 r. albo mieszkałeś w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które występujesz o RKO przybyło do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.

Rodzinny kapitał opiekuńczy otrzymasz na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, dlatego we wniosku musisz wskazać dziecko, które jest starsze od dziecka, na które ubiegasz się o świadczenie. Jeśli dzieci urodziły się tego samego dnia, miesiąca i roku (np. bliźniaki), starszym dzieckiem w rodzinie jest dziecko, które wskażesz we wniosku. Starszym dzieckiem w rodzinie jest:

 • Twoje dziecko,
 • dziecko Twojego małżonka, który jest rodzicem dziecka, na które występujesz o RKO,
 • dziecko drugiego rodzica, z którym wychowujesz wspólne dziecko, na które występujesz o RKO.

Jak długo przysługuje Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)?

Świadczenie w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

Ile wynosi rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)?

Świadczenie w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) nie jest uzależnione od dochodu rodziny i wynosi 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Kiedy złożyć wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)?

Wniosek o świadczenie w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) możesz złożyć:

 • od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesiąc,
 • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) w tym okresie będzie Ci przysługiwał kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12 miesiąc do:

 • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 23 miesiąc – jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 1000 zł miesięcznie,
 • ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc – jeśli we wniosku wskazałeś, że chcesz otrzymywać kapitał po 500 zł miesięcznie.

Jeśli złożysz wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13. miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).

Gdzie i jak złożyć wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy?

Wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy składasz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu (RKO-U) przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Gdzie uzyskać pomoc w sprawie RKO na dzieci z Ukrainy?

Osoby, które potrzebują uzyskać pomoc w sprawie Rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) na dzieci z Ukrainy mogą ją uzyskać:

 • w każdej placówce ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS,
 • na infolinii pod numerem telefonu 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 lub za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres ua@zus.pl.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy-na-dziecko-ktore-jest-obywatelem-ukrainy/3241947
4.7/5 - (32 votes)