Zaktualizowano: 29 maja.2022 r.

Świadczenie 500+ trzeba zwrócić do ZUS w przypadku, gdy obywatel Ukrainy, wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc bo wówczas utraci prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym prawo do świadczenia wychowawczego 500+. Na jakie konto ZUS obywatel Ukrainy musi zwrócić świadczenie wychowawcze 500+ jeśli wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc?

Nienależne świadczenie 500+ trzeba zwrócić do ZUS

Czym jest 500 plus dla obywateli Ukrainy?

500+ dla obywateli Ukrainy jest przyznawane i wypłacane przez ZUS obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce. Szczegółowe informacje o 500 Plus dla obywateli Ukrainy można przeczytać poniżej:

Kiedy obywatel Ukrainy utraci prawo do świadczenia 500+?

Obywatel Ukrainy, który przybył do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc, utraci prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym prawo do świadczenia wychowawczego 500+.

W takim przypadku świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba wyjechała z Polski. Jeśli jednak zostało wypłacone za miesiąc następujący po miesiącu, w którym osoba wyjechała z Polski, jest ono nienależne i trzeba je zwrócić.

Na jakie konto należy zwrócić do ZUS świadczenie 500+?

Świadczenie wychowawcze 500+ należy zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na numer rachunku bankowego: 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017.

Gdy przelew jest realizowany z zagranicznego rachunku bankowego, np. z ukraińskiego przed numerem rachunku należy wstawić PL (czyli PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko świadczeniobiorcy, numer sprawy oraz dopisek: 500.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/nienale%C5%BCne-%C5%9Bwiadczenie-500-trzeba-zwr%C3%B3ci%C4%87-do-zus
5/5 - (9 votes)