Zaktualizowano: 1 czerwca.2022 r.

Od 1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy dla programu Rodzina 500+. Od 1 lutego 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze na okres od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Od czerwca 2022 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie wypłacać świadczenia. ​​​​​​​ Nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 500+ rozpoczęty!

Od 1 czerwca 2022 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy dla 500+

Co to jest Program Rodzina 500+?

Rządowy program „Rodzina 500+” to wsparcie polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

Składanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023 rozpoczęło się 1 lutego br.

Wniosek o 500+ tylko online

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną – na portalu Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, przez Platformę Usług Elektronicznych (PEU) ZUS lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

500 plus dla obywateli Ukrainy

500+ dla obywateli Ukrainy jest przyznawane i wypłacane przez ZUS obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce. Szczegółowe informacje o 500 Plus dla obywateli Ukrainy można przeczytać poniżej:

Termin ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ i jego wypłaty zależy od daty złożenia wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca świadczenie 500+ w formie bezgotówkowej, czyli przelewem na podany we wniosku numer rachunku bankowego.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/od-1-czerwca-rozpocz%C4%85%C5%82-si%C4%99-nowy-okres-%C5%9Bwiadczeniowy-dla-500-
4.9/5 - (11 votes)