Zaktualizowano: 30 stycznia.2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 10 mln deklaracji podatkowych PIT za 2021 r. Trafią one do wszystkich osób, które w zeszłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS. Kiedy rozpocznie się wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2021 r. od ZUS? Do kiedy ZUS wyśle deklaracje PIT za 2021 r.?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę ok. 10 mln deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w 2021 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych.

Kiedy ZUS wyśle deklaracje PIT za 2021 r.?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłanie deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 w drugiej połowie stycznia 2022 r. Do 27 stycznia 2022 r przesłano blisko 2,5 mln deklaracji PIT, z czego ponad 2,3 do emerytów i rencistów, a blisko 205 tys. dla osób, które pobierały zasiłki.

Do kiedy potrwa wysyłka deklaracji PIT od ZUS?

Tegoroczna wysyłka deklaracji podatkowych PIT do wszystkich, którzy w 2021 r. pobierali świadczenia z ubezpieczeń społecznych potrwa do połowy lutego 2022 r. Przed 1 marca 2022 r. wszyscy, którzy w 2021 r. choćby tylko jeden raz pobrali świadczenie z ZUS, otrzymają deklarację podatkową.

Jakie deklaracje PIT wysyła ZUS w 2022?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2022 wysyła deklarację podatkowe PIT takie jak:

  • PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.
  • PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały zasiłki chorobowe i macierzyńskie oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.
  • PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.

Deklaracje PIT od ZUS na PUE ZUS

Osoby, którym ZUS wypłacał świadczenia będą miały dostęp do deklaracji PIT także na swoim profilu na portalu PUE ZUS. Osoby, które chcą zobaczyć swoją deklarację PIT muszą się zalogować  na PUE ZUS i wybrać zakładkę [Świadczeniobiorca] > [Formularze PIT]. Deklaracja PIT będzie dostępna w formie PDF. W każdej chwili będzie można ją wydrukować lub pobrać.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-rozpoczal-wysylke-pit-ow-dla-swiadczeniobiorcow/4429952
4.2/5 - (4 votes)