Zaktualizowano: 24 stycznia.2019 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji: PIT-40A, PIT-11A, PIT-11 za 2018. Deklaracji podatkowej mogą się spodziewać wszyscy Ci, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. W naszym poradniku dowiesz się od kiedy rozpocznie się wysyłka PIT-ów z ZUS w 2019 roku oraz do kiedy potrwa.

ZUS wysyła PIT-y za 2019

Kiedy ZUS wyśle PIT za 2018 rok w 2019?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już w 2019 wysyłkę ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych PIT (PIT-40A, PIT-11A, PIT-11). Wysyłka deklaracji podatkowych organizowana przez ZUS jest skierowana do osób, które chociaż raz w 2018 roku pobierały świadczenia z ZUS.

Wysyłka deklaracji PIT organizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak co roku rozpoczyna się w tym samym okresie czasu czyli od połowy stycznia 2019 aż do połowy lutego 2019.

Z informacji podanych przez ZUS wynika, że większość wysyłanych deklaracji w 2019 czyli 87% jest adresowana do emerytów i rencistów.

Reszta deklaracji podatkowych trafi m.in. do osób, które w ubiegłym roku pobierały zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze.

Jakie deklaracje podatkowe PIT wysyła ZUS w 2019?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2019 wysyła deklarację podatkowe PIT takie jak:

PIT-40A (otrzymają emeryci i renciści, którzy przynajmniej w grudniu pobierali świadczenie z ZUS. Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy renty socjalnej.)

PIT-11A (informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie) oraz tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS. Deklarację tę otrzymają również m.in. osoby, które złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem, albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A)

PIT-11 (otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.)

Pamiętaj o tym rozliczając PIT w 2019 otrzymany od ZUS

Osoby o statusie emeryta lub rencisty, które mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku powinny to zrobić w zeznaniu podatkowym na formularzach PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie do 30 kwietnia 2019 r.

Jako emeryt lub rencista możesz wesprzeć OPP swoim 1% podatku (W przypadku gdy przekazanie 1% podatku dotyczy tej samej organizacji pożytku publicznego OPP co rok wcześniej to taka osoba nie składa dodatkowego druku. Dodatkowa dokumentacja w przypadku 1% jest wymagana jeśli zmieniamy organizację dla której chemy przekazać swój 1%, wówczas składamy PIT-OP w swoim urzędzie)

Podatnicy, którzy nie otrzymają deklaracji do 1 marca 2019 r. lub którzy mają wątpliwości co do otrzymanego formularza PIT, powinny się skontaktować ze swoją placówką ZUS. W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

5/5 - (4 votes)