Zaktualizowano: 9 kwietnia.2019 r.

Na czym polega kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy? Czy każdy pracodawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli? Zakład Ubezpieczeń Społecznych już 10 kwietnia 2019 r. przeszkoli właścicieli małych i średnich firm z kontroli zwolnień lekarskich. Zobacz co trzeba zrobić aby wziąć udział w warsztacie na temat kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców, którą poprowadzą przedstawiciele ZUS.

szkolenie prowadzone przez pracownika ZUS

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim

Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby ma na celu sprawdzenie czy pracownik będący na zwolnieniu nie wykonuje pracy zarobkowej lub czy nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w sposób niezgodny z jego celem.

Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa do kontrolowania ubezpieczonych co prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy są Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek (pracodawcy). Kontrolę zwolnienia lekarskiego może przeprowadzić każdy pracodawca lub pracodawca może zlecić przeprowadzenie kontroli innej osobie (innemu pracownikowi).

ZUS przeszkoli firmy z kontroli zwolnień 10 kwietnia 2019 r.

Pracodawcy, którzy są zainteresowani szkoleniem prowadzonym przez przedstawicieli ZUS na temat „kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców” powinni się zarejestrować pod tym linkiem https://rzecznikmsp.gov.pl/rejestracja-na-rade-przedsiebiorcow/

Szczegóły posiedzenia, które odbędzie się dnia 10 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

  1. Praktyka stosowania zasad Prawa przedsiębiorców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – dr Radosław Bulejak, Business Centre Club, Zespół ds Ordynacji Podatkowej
  2. Prezentacja portalu biznes.gov.pl – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  3. Prezentacja PARP
  4. Europejski program wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców Early Warning Europe – Fundacja Firmy Rodzinne
  5. Warsztat nt. kontroli zwolnień lekarskich przez małych i średnich przedsiębiorców – ZUS

Ważne! Ze względu na ograniczenia w dostępie do budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedsiębiorców chętnych do udziału w posiedzeniu prosimy o rejestrację.

Co ma na celu szkolenie?

W poprzednim roku nasi rodacy spędzili na zwolnieniach aż 243,7 mln dni co przełożyło się na koszty sięgające 18,5 mld zł, z czego 37,5 proc. ponoszą pracodawcy (6,9 mld zł).
Dzięki takiemu szkoleniu jako pracodawca będziesz wiedział jak prawidłowo przeprowadzić kontrolę zwolnienia pracownika oraz jak zapobiegać nieuzasadnionej absencji co może znacząco ograniczyć koszty w Twojej firmie. Warto wiedzieć, że w 2019 Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 496,3 tys. kontroli osób mających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy w wyniku, których wstrzymał wypłatę zasiłków w przypadku 32,6 tys. osób.

5/5 - (1 vote)