Zaktualizowano: 17 marca.2023 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.  już w maju tego roku zostaną wypłacone jednorazowe świadczenia pieniężne emerytom, rencistom oraz innym osobom. Przeczytaj nasz artykuł o jednorazowych świadczeniach pieniężnych i dowiedz się komu przysługują oraz co trzeba zrobić, żeby uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne.

kalendarz maj 2019

Co to jest jednorazowe świadczenie pieniężne?

Jednorazowe świadczenie pieniężne jest to tzw. 13 emerytura, której głównym celem jest zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie. Świadczenie w postaci „13 emerytury” w wysokości 1100,00 zł brutto będzie wypłacane bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Komu przysługuje jednorazowe świadczenie pieniężne?

Świadczenie pieniężne w postaci tzw. „13 emerytury” zostanie wypłacone osobom uprawnionym do:

 • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej,
 • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
 • renty szkoleniowej,
 • renty socjalnej,
 • renty rodzinnej,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,
 • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Jakie dokumenty trzeba złożyć aby uzyskać jednorazowe świadczenie pieniężne?

W przypadku jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie trzeba składać żadnych wniosków o to świadczenie.

Ile wynosi wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego?

Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego tzw. „13 emerytury” wynosi 1100,00 zł brutto i w związku z tym na rękę osoba uprawiona najczęściej dostanie 888,00 zł ale w niektórych przypadkach ta kwota może być inna:

 • 888,00 zł – w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy bez zmniejszenia (o kwotę 46,33 zł) i ze składką na ubezpieczenie zdrowotne
 • 902,00 zł – w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy bez zmniejszenia (o kwotę 46,33 zł) i bez składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • 935,00 zł – w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy ze zmniejszeniem (o kwotę 46,33 zł) i ze składką na ubezpieczenie zdrowotne
 • 948,00 zł – w przypadku obliczenia zaliczki na podatek dochodowy ze zmniejszeniem (o kwotę 46,33 zł) i bez składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • 1001 zł – w przypadku, gdy z kwoty brutto jednorazowego świadczenia pieniężnego nie pobieramy zaliczki na podatek dochodowy, a jedynie pobieramy składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • 1100 zł – w przypadku, gdy z kwoty brutto jednorazowego świadczenia pieniężnego nie pobieramy zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy osoby mające emeryturę z ZUS i emeryturę z KRUS dostaną dwa świadczenia?

Osoby, które mają prawdo do emerytury z ZUS oraz do emerytury z KRUS nie dostaną dwóch świadczeń w postaci tzw. „13 emerytury”, ponieważ przysługuje im tylko jedno jednorazowe świadczenie pieniężne.

Jednorazowe świadczenie pieniężne bez potrąceń komorniczych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził rozmowy z bankami oraz komornikami po to aby jednorazowe świadczenie pieniężne nie podlegało zajęciom komorniczym. W wyniku tych rozmów jednorazowe świadczenie pieniężne tzw. 13 emerytury nie będą podlegały zajęciom komorniczym, ponieważ będą oznaczone specjalnym identyfikatorem.

Źródło informacji:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dla-kogo-jednorazowe-swiadczenie-pieniezne/2576234

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000743/O/D20190743.pdf

5/5 - (4 votes)