Zaktualizowano: 30 września.2022 r.

ZUS wypłaci jednorazowe świadczenia w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze. Jednorazowe świadczenie pieniężne – ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Kto może otrzymać świadczenie? Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia? Ile wynosi jednorazowe świadczenie w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze? Jak złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze? Na te i inne pytania uzyskasz odpowiedzi czytając nasz poradnik.

Jednorazowe świadczenie pieniężne - ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze

Kto może otrzymać jednorazowe świadczenie?

Jednorazowe świadczenie od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za sierpień 2022 r., które jest przeznaczone na ograniczenie niektórych skutków ekonomicznych związanych z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze może otrzymać przedsiębiorca, który na 31 lipca 2022 r. prowadził pozarolniczą działalność i spełniał następujące warunki:

Rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007

 • 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich,
 • 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych,
 • 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,
 • 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
 • 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i skorupiaków i mięczaków,
 • 10.52.Z Produkcja lodów,
 • 11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych,
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
 • 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 50.10.Z Transport morski i przybrzeżny pasażerski,
 • 50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski,
 • 50.40.Z Transport wodny śródlądowy towarów,
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych,
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Prowadziłeś 31 lipca 2022 r. pozarolniczą działalność na obszarze jednego z powiatów:

 • głogowskim,
 • górowskim,
 • legnickim,
 • Legnicy (miasto na prawach powiatu),
 • lubińskim,
 • oławskim,
 • średzkim,
 • trzebnickim,
 • wołowskim,
 • wrocławskim,
 • Wrocławiu (miasto na prawach powiatu),
 • gorzowskim,
 • Gorzowie Wielkopolskim (miasto na prawach powiatu),
 • krośnieńskim,
 • nowosolskim,
 • słubickim,
 • sulęcińskim,
 • wschowskim,
 • zielonogórskim,
 • Zielonej Górze (miasto na prawach powiatu),
 • brzeskim,
 • kędzierzyńsko-kozielskim,
 • krapkowickim,
 • opolskim,
 • Opolu (miasto na prawach powiatu),
 • raciborskim,
 • wodzisławskim,
 • goleniowskim,
 • gryfińskim,
 • kamieńskim,
 • myśliborskim,
 • polickim,
 • sławieńskim,
 • Szczecinie (miasto na prawach powiatu),
 • Świnoujściu (miasto na prawach powiatu).

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca?

Przedsiębiorca otrzyma jednorazowe świadczenie jeśli:

 • rodzaj przeważającej działalności na 31 lipca 2022 r. oznaczony jest odpowiednim kodem PKD ,
 • w terminie do 31 lipca 2022 r. byłeś zgłoszony w ZUS jako płatnik składek z obowiązkiem opłacania składek nie później niż od 1 lipca 2022 r.,
 • uzyskałeś w sierpniu 2022 r. przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) niższy o co najmniej 50% w stosunku do przychodu uzyskanego w lipcu 2022 r. albo czerwcu 2022 r., albo sierpniu 2021 r.,
 • w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosiłeś co najmniej jedną osobę do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (obowiązkowych, dobrowolnych) z datą powstania tych ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i co najmniej jedna osoba pozostawała w tych ubezpieczeniach do 31 sierpnia 2022 r.,
 • w terminie do 31 lipca 2022 r. zgłosiłeś do ZUS co najmniej jeden adres prowadzenia działalności na terenie odpowiedniego powiatu.

Ważne

Jeśli na 31 lipca 2022 r. Twoja przeważająca działalność, według PKD, była oznaczona kodem:

 • 03.11.Z Rybołówstwo w wodach morskich,
 • 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych,
 • 03.21.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich,
 • 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych,
 • 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb i skorupiaków i mięczaków,

będziesz musiał dołączyć do wniosku „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę”.

Ile wynosi jednorazowe świadczenie?

Jednorazowe świadczenie pieniężne w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze wynosi 3010 zł za każdego ubezpieczonego zgłoszonego w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z datą powstania tych ubezpieczeń nie późniejszą niż 1 lipca 2022 r. i który pozostawał w tych ubezpieczeniach do 31 sierpnia 2022 r.

Gdzie i jak złożyć wniosek o jednorazowe świadczenie?

Wniosek o świadczenie pieniężne w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze (RJS) możesz złożyć do ZUS od 30 września 2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Czas na złożenie wniosku RSJ kończy się 31 grudnia 2022 r.

Najczęściej zadawane pytania o jednorazowe świadczenie:

Czy możesz się odwołać od decyzji ZUS?

Osoba, która nie zgadza się z decyzją ZUS może się odwołać do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego) za pośrednictwem ZUS. Odwołanie złóż na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie jednorazowego świadczenia?

Pomoc w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze możesz otrzymać od ZUS w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 oraz w każdej placówce ZUS.

Czy ZUS potwierdzi pozytywne rozpatrzenie wniosku?

W przypadku, gdy ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, otrzymasz jednorazowe świadczenie na rachunek bankowy zapisany na Twoim koncie płatnika składek oraz otrzymasz informację na PUE ZUS o wypłaconej kwocie świadczenia oraz zaświadczenie o pomocy de minimis.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/jednorazowe-%C5%9Bwiadczenie-pieni%C4%99%C5%BCne-ograniczenie-niekt%C3%B3rych-skutk%C3%B3w-ekonomicznych-zwi%C4%85zanych-z-sytuacj%C4%85-ekologiczn%C4%85-na-rzece-odrze
4.8/5 - (20 votes)