Zaktualizowano: 4 sierpnia.2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że kończy się czas na złożenie wniosku. Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.

Kończy się czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe w ZUS

Czym jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe to specjalna forma wsparcia wypłacanego przez ZUS dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, które odczuły negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. Świadczenie postojowe wypłacane przez ZUS wynosi 2080 zł lub 1300 zł.

Świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.

Od 16 maja 2022 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia nie obowiązuje stan epidemii w Polsce. Osoby, które starają się o świadczenie postojowe, mają czas na złożenie wniosku do 16 sierpnia 2022 roku. Dotyczy to wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Świadczenie postojowe przysługuje zwykle w wysokości 2080 zł, czyli 80 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) obowiązującego w 2020 roku. Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł – przypomina Grzegorz Dyjak z biura prasowego ZUS.

Dla kogo świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki występowania w Polsce COVID-19. Aby otrzymać środki pieniężne, należy spełnić kilka warunków. Szczegółowe informacje znajdują się w artykule poniżej:

  • https://www.zus.pl/-/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej

Wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis

Od 1 lipca 2022 roku wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. Dlatego do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat podatkowych (Oświadczenie RPD) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Oświadczenie RD-2),
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (RFD); jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/%C5%9Awiadczenie-postojowe-ko%C5%84czy-si%C4%99-czas-na-z%C5%82o%C5%BCenie-wniosku
  2. https://www.zus.pl/-/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej
4.9/5 - (10 votes)