Zaktualizowano: 17 maja.2022 r.

Zostały tylko 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie postojowe w 2022 r. w związku, ze zniesieniem stanu epidemii w Polsce od 16 maja 2022 r.! Stan epidemii, który został w Polsce wprowadzony 20 marca 2020 r. został zniesiony od 16 maja 2022 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ponowne świadczenie postojowe i sprawdzanie informacji w internecie

Od 16 maja 2022 r. 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie postojowe!

Przedsiębiorcy oraz osoby wykonujące umowy cywilnoprawne mają ostatnie 3 miesiące na złożenie wniosku o świadczenie postojowe, jeśli spełniają odpowiednie warunki i wcześniej tego nie zrobili.

Do kiedy można złożyć wnioski o postojowe w 2022 r.?

  • Do 16 sierpnia 2022 r. można złożyć do ZUS wnioski o świadczenie postojowe na podstawie ustawy [Art. 15zq, art. 15zs1-15zs4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.).]: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.
  • Do 23 lipca 2022 r. należy złożyć wnioski o świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe (RSP-DD7) przyznawane na podstawie rozporządzenia [§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 371, z późn. zm.).]

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe w 2022 r.?

Wnioski o świadczenie postojowe po zniesieniu stanu epidemii w Polsce czyli od 16.05.2022 r. można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, także za pośrednictwem strony gov.pl.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe?

Osoby, które chcą skorzystać ze świadczenia postojowego od 16 maja 2022 r. powinny zapoznać się z warunkami jakie należy spełnić, aby otrzymać świadczenie. Link do informacji o warunkach, które trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie postojowe dostępny poniżej:

  • https://www.zus.pl/documents/10182/3994864/tarcza-postojowe.pdf/fc62fc2a-6b50-4d4f-ed2c-355c36424704?t=1643035027373

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/3-miesi%C4%85ce-na-z%C5%82o%C5%BCenie-wniosku-o-%C5%9Bwiadczenie-postojowe
5/5 - (1 vote)