Zaktualizowano: 12 marca.2021 r.

Świadczenie postojowe jednokrotne, dwukrotne lub trzykrotne. Jacy przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie? Jacy przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie dwukrotnie? Jacy przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie? Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego? Jak złożyć wniosek RSP-DD7?

Ponowne świadczenie postojowe i sprawdzanie informacji w internecie

Czym jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe to rozwiązanie ujęte w tzw. „tarczy antykryzysowej”, którego celem jest rekompensata utraconych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczenie wynosi 2080 lub 1300 zł.

Dla kogo świadczenie postojowe jednokrotne, dwukrotne lub trzykrotne?

Przedsiębiorcy uprawnieni do świadczenia postojowego jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD:

świadczenie postojowe jednokrotnie

Kod PKD Rodzaj działalności
47.71.Z sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

świadczenie postojowe maksymalnie dwukrotnie

Kod PKD Rodzaj działalności
91.02.Z działalność muzeów.

świadczenie postojowe maksymalnie trzykrotnie

Kod PKD Rodzaj działalności
49.39.Z pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z działalność fotograficzna,
77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A działalność agentów turystycznych,
79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
79.90.A działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A nauka języków obcych,
85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.A działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D działalność paramedyczna,
90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z działalność obiektów kulturalnych,
93.11.Z działalność obiektów sportowych,
93.13.Z działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.B pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B,
96.01.Z pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Ile wynosi świadczenie postojowe?

Wysokość świadczenia postojowego nie uległa zmianom i wynosi 2 080 zł albo 1 300 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek o świadczenie postojowe(RSP-DD7)można złożyć wyłącznie elektronicznie od 1 lutego 2021 r. przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (https://login.gov.pl/login/main).

Ważne! Wniosek o świadczenie postojowe RSP-DD7 powinien trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-jednokrotne-dwukrotne-lub-trzykrotne/2747477
5/5 - (1 vote)