Zaktualizowano: 12 marca.2021 r.

Świadczenie postojowe jednokrotne, dwukrotne lub trzykrotne. Jacy przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe jednokrotnie? Jacy przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie dwukrotnie? Jacy przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie? Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia postojowego? Jak złożyć wniosek RSP-DD7?

Ponowne świadczenie postojowe i sprawdzanie informacji w internecie

Czym jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe to rozwiązanie ujęte w tzw. „tarczy antykryzysowej”, którego celem jest rekompensata utraconych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Świadczenie wynosi 2080 lub 1300 zł.

Dla kogo świadczenie postojowe jednokrotne, dwukrotne lub trzykrotne?

Przedsiębiorcy uprawnieni do świadczenia postojowego jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. rodzaj przeważającej działalności mieli oznaczony kodem PKD:

świadczenie postojowe jednokrotnie

Kod PKDRodzaj działalności
47.71.Zsprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Zsprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Zsprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Zsprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Zsprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach.

świadczenie postojowe maksymalnie dwukrotnie

Kod PKDRodzaj działalności
91.02.Zdziałalność muzeów.

świadczenie postojowe maksymalnie trzykrotnie

Kod PKDRodzaj działalności
49.39.Zpozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
55.10.Zhotele i podobne obiekty zakwaterowania,
55.20.Zobiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
55.30.Zpola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
56.10.Arestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.Bruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Zprzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
56.29.Zpozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Zprzygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Zdziałalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Zdziałalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Zdziałalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Zdziałalność związana z projekcją filmów,
59.20.Zdziałalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Zdziałalność fotograficzna,
77.21.Zwypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.Adziałalność agentów turystycznych,
79.12.Zdziałalność organizatorów turystyki,
79.90.Adziałalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.Cpozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
82.30.Zdziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Zpozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Zpozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Zpozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.Anauka języków obcych,
85.59.Bpozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Zw zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej,
86.90.Adziałalność fizjoterapeutyczna,
86.90.Ddziałalność paramedyczna,
90.01.Zdziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Zdziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Zdziałalność obiektów kulturalnych,
93.11.Zdziałalność obiektów sportowych,
93.13.Zdziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Zpozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Zdziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.Adziałalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
93.29.Bpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Zpozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna od 1 sierpnia 2020 r. ten kod przestał obowiązywać, został podzielony na dwa kody, tj. 93.29.A i 93.29.B,
96.01.Zpranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Zdziałalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Ile wynosi świadczenie postojowe?

Wysokość świadczenia postojowego nie uległa zmianom i wynosi 2 080 zł albo 1 300 zł.

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek o świadczenie postojowe(RSP-DD7)można złożyć wyłącznie elektronicznie od 1 lutego 2021 r. przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (https://login.gov.pl/login/main).

Ważne! Wniosek o świadczenie postojowe RSP-DD7 powinien trafić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-jednokrotne-dwukrotne-lub-trzykrotne/2747477
5/5 - (1 vote)