Zaktualizowano: 20 grudnia.2020 r.

Dodatkowe świadczenie postojowe w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0. przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł). Kogo dotyczy dodatkowe świadczenie postojowe? Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego? Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego kolejny raz? Jak złożyć wniosek dodatkowe świadczenie postojowe w ramach Tarczy 6.0? 

Dodatkowe świadczenie postojowe w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej 6.0.

Kto może skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego?

W związku z wprowadzeniem Tarczy antykryzysowej 6.0. z dodatkowego świadczenia postojowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

 • 49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
 • 77.39.Z – wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
 • 90.01.Z – działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.02.Z – działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.B – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 55.10.Z – hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 79.12.Z – działalność organizatorów turystyki,
 • 93.11.Z – działalność obiektów sportowych.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać od ZUS dodatkowe świadczenie postojowe muszą spełnić następujące warunki:

 • rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym wyżej,
 • przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) w miesiącu przed tym, w którym składasz wniosek, jest niższy co najmniej o 75% w stosunku do tego, który uzyskałeś w tym samym miesiącu w 2019 r.,
 • wcześniej skorzystałeś ze świadczenia postojowego – otrzymałeś co najmniej jedno świadczenie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wystąpić do Ciebie o informację na temat Twojej sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już przez Ciebie pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Informacje te będą potrzebne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.

Ile wynosi dodatkowe świadczenie postojowe?

Wysokość dodatkowego świadczenia postojowego w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0. nie uległa zmianom i wynosi 2 080 zł albo 1 300 zł. Dodatkowe świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

Jakie warunki trzeba spełnić aby otrzymać świadczenie kolejny raz?

 • Musisz zaznaczyć we wniosku (RSP-DD), że występujesz o kontynuację wypłaty świadczenia i złożyć w nim oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe nie uległa poprawie.
 • Nie możesz wystąpić o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego, jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe.
 • Nie możesz złożyć wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia dodatkowego w tym samym miesiącu, w którym składasz wniosek RSP-DD pierwszy raz.

Jak złożyć wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe?

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD) można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl. Warto pamiętać o tym, że wniosek może zostać złożony najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Pomoc związana z dodatkowym postojowym

Przedsiębiorcy, którzy potrzebują pomocy w związku z dodatkowym świadczeniem postojowym mogą zadzwonić na infolinię ZUS pod numerem telefonu 22 560 16 00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18.

5/5 - (2 votes)