Zaktualizowano: 16 kwietnia.2020 r.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą – Sprawdź ile wynosi świadczenie postojowe?, Kiedy można skorzystać ze świadczenia postojowego?, Kto może skorzystać ze świadczenia postojowego i gdzie i jak należy złożyć dokumenty?

Pieniądze ze świadczenia postojowego dla firm

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą – to jednorazowe świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać ze świadczenia?

Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które miały przestój w następstwie COVID-19 oraz spełniają inne warunki określone w przepisach. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

 • osoby, które korzystają z Ulgi na start,
 • osoby, które korzystają z ulg w ramach Małej Działalności Gospodarczej (MDG) lub Małego ZUS plus (MDG +)

Ile wynosi świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz, jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
 1. był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym,
 2. nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz, jeśli:

 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Jakie dokumenty złożyć i jak?

W przypadku starania się o środki w ramach świadczenia postojowego należy złożyć do ZUS Wniosek RSP-D, który można pobrać poniżej:
– https://www.zus.info.pl/formularz-wniosek-o-swiadczenie-postojowe-rsp-d/

Wniosek do ZUS można przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Pamiętaj!

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Świadczenie postojowe telefon

 • W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 pod numerami telefonu:
  • 22 290 87 02,
  • 22 290 87 03,
 • W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii

22 560 16 00 – wybierz „0” (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, a następnie wybierz temat rozmowy 7 – wsparcie dla przedsiębiorców).

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/2/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398
 2. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/jak-poprawnie-wypelnic-wniosek-o-swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/3352088
 3. https://www.gov.pl/web/gov/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza
5/5 - (1 vote)