Zaktualizowano: 21 marca.2024 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował na swojej stronie, że ekwiwalent pieniężny, który otrzymują co miesiąc byli pracownicy przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, będzie w tym roku niższy niż w ubiegłym roku. Co to jest deputat węglowy? Co to jest ekwiwalent pieniężny za prawo do bezpłatnego węgla? Ile wyniesie nowa wysokość ekwiwalentu pieniężnego? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

Ekwiwalent za węgiel dla pracowników PKP

Co to jest deputat węglowy?

Deputat węglowy to część wynagrodzenia za pracę dostarczona w naturze. Byłym pracownikom kolejowym (PKP) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) deputat węglowy wypłaca w formie ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent pieniężny to równowartość 1800 kg węgla kamiennego rocznie.

W 2024 r. zmienia się kwota ekwiwalentu za węgiel

Cena węgla kamiennego się zmieniła co ma wpływ na wysokość ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla w 2024 r, który przysługuje byłym pracownikom przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. W marcu 2024 r. świadczeniobiorcy, którym ZUS wypłaca ten ekwiwalent co miesiąc, otrzymają kwotę po potrąceniu różnicy za styczeń i luty 2024 r.

Podstawą zmiany kwoty i potrącenia jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 15 stycznia 2024 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2023 roku (M.P. z 2024 r. poz. 35). Cena ta wyniosła 2137,88 zł i jest niższa niż cena ogłoszona w 2023 r. za rok 2022.

Ile wynosi ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla od stycznia 2024 r.?

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla (w ilości 1800 kg rocznie) ustalona z wykorzystaniem podanej ceny wynosi od stycznia 2024 r. 342,81 zł miesięcznie. Osoby, które w styczniu i lutym br. otrzymały ekwiwalent w kwocie wyższej, czyli 384,64 zł, w marcu otrzymają kwotę po potrąceniu nadpłaty za styczeń i luty.

Art. 74 ust.2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2022 r. poz. 2542 z późn. zm.).

 

Źródło informacji:

  • https://www.zus.pl/-/ekwiwalent-za-w%C4%99giel-dla-pracownik%C3%B3w-pkp
5/5 - (1 vote)