Zaktualizowano: 12 lutego.2024 r.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. W 2024 roku składkę na ubezpieczenie zdrowotne wyliczamy według nowych zasad, które zostały wprowadzone wraz z Polskim Ładem. Ile zapłacą składki zdrowotnej przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie ryczałtu?

2024

Co to jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym podatek jest płacony od przychodu działalności. Stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 17%.

Ile wynosi składka zdrowotna ryczałt ewidencjonowany w 2024 roku?

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym .

Składka zdrowotna 2024 „ryczałt ewidencjonowany”
Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej 2024
Do 60 000 zł 419,46 zł (9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia)
Od 60 000 zł do 300 000 zł 699,11 zł (9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia)
Powyżej 300 000 zł- 1258,39 zł (9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia)
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

Ryczałtowcy zapłacą też większe składki ZUS w 2024

Nowy rok przyniósł podwyżki składek ZUS w 2024 roku. Przedsiębiorąca, który nie jest uprawniony do żadnych ulg opłaca pełne składki ZUS od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2024 roku (7824 zł) czyli od  4 694,40 zł. Poniżej publikujemy wysokość pełnych składek ZUS obowiązujących w 2024 roku:

Pełne składki ZUS za styczeń – grudzień 2024 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS
Podstawa wymiaru 4 694,40 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45%
Kwota składki 916,35 zł 375,55 zł 78,40 zł 115,01 zł 115,01 zł
Suma składek do zapłaty 1 600,32 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1 485,31 zł

Pełne składki ZUS w 2024 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1 485,31 zł + składka zdrowotna 2024, a z ubezpieczeniem chorobowym 1 600,32 zł + składka zdrowotna 2024.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/informacja-w-sprawie-podstawy-wymiaru-sk%C5%82adki-oraz-kwoty-sk%C5%82adki-na-ubezpieczenie-zdrowotne-w-2024-r.-dla-niekt%C3%B3rych-grup-ubezpieczonych
5/5 - (1 vote)