Zaktualizowano: 22 kwietnia.2023 r.

Sprawdź aktualne składki na ZUS, które obowiązują w 2023 roku. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne, które obowiązują w 2023 roku. Ile wynosi ZUS w 2023 r.? Jak obliczyć ZUS w 2023? Ile wynosi duży ZUS i mały ZUS w 2023? Jakie są terminy płacenia składek ZUS w 2023 roku? Wyższe składki ZUS w 2023 względem 2022. Aktualna informacja o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r jest dostępna poniżej.

Składki ZUS 2023

Składki ZUS 2023 (pełne) – ile zapłaci przedsiębiorca?

Przedsiębiorąca, który nie jest uprawniony do żadnych ulg opłaca pełne składki ZUS od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2023 roku (6 935 zł) czyli od 4 161 zł. Poniżej publikujemy wysokość pełnych składek ZUS obowiązujących w 2023 roku za miesiące styczeń 2023 r., luty 2023 r., marzec 2023 r., kwiecień 2023 r., maj 2023 r., czerwiec 2023 r., lipiec 2023 r., sierpień 2023 r., wrzesień 2023 r., październik 2023 r., listopad 2023 r., grudzień 2023 r.:

 • Składka emerytalna w 2023 to 812,23 zł
 • Składka rentowa w 2023 to 332,88 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2023 to 101,94 zł
 • Składka wypadkowa w 2023 to 69,49 zł
 • Składka na Fundusz Pracy w 2023 to 101,94 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2023 – wyliczamy według nowych zasad.

 

Pełne składki ZUS za styczeń – grudzień 2023 roku

Rodzaj ubezpieczenia/funduszu: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe FP i FS
Podstawa wymiaru 4 161 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45%
Kwota składki 812,23 zł 332,88 zł 69,49 zł 101,94 zł 101,94 zł
Suma składek do zapłaty 1418,48 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 1316,54 zł

Pełne składki ZUS w 2023 dla przedsiębiorców bez ubezpieczenia chorobowego wynoszą 1316,54 zł + składka zdrowotna 2023, a z ubezpieczeniem chorobowym 1418,48 zł + składka zdrowotna 2023.

Składki ZUS 2023 |Składki preferencyjne| (styczeń – czerwiec):

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (3 490 zł brutto) to składki ZUS preferencyjne za styczeń – czerwiec w 2023 roku wynoszą:

 • Składka emerytalna w 2023 to 204,37 zł
 • Składka rentowa w 2023 to 83,76 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2023 to 25,65 zł
 • Składka wypadkowa w 2023 to 17,48 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2023 – wyliczamy według nowych zasad
Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru (styczeń – czerwiec 2023 r.) 1047 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 204,37 zł 83,76 zł 17,48 zł 25,65 zł
Suma składek do zapłaty 331,26 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 305,61 zł

Składki ZUS 2023 |Składki preferencyjne| (lipiec – grudzień):

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (3 600 zł brutto) to składki ZUS preferencyjne za lipiec – grudzień w 2023 roku wynoszą:

 • Składka emerytalna w 2023 to 210,82 zł
 • Składka rentowa w 2023 to 86,40 zł
 • Składka chorobowa (dobrowolne) w 2023 to 26,46 zł
 • Składka wypadkowa w 2023 to 18,04 zł
 • Składka na ubezpieczenia zdrowotne w 2023 – wyliczamy według nowych zasad
Rodzaj ubezpieczenia: Emerytalne Rentowe Wypadkowe Chorobowe
Podstawa wymiaru (lipiec – grudzień 2023 r.) 1080 zł
Wysokość składki w % 19,52% 8% 1,67% 2,45%
Kwota składki 210,82 zł 86,40 zł 18,04 zł 26,46 zł
Suma składek do zapłaty 341,72 zł
Suma składek do zapłaty jeśli nie korzystasz z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 315,26 zł

Składki ZUS dla „ulgi na start” w 2023

Ulga na start zwalnia Cię tylko ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Możesz zrezygnować z tej ulgi – wówczas opłacasz składki od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Składki ZUS dla ulgi „mały ZUS plus” w 2023

Twoja podstawa wymiaru, a więc i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Terminy opłacania składek ZUS w 2023 roku

W 2023 roku obowiązują 3 terminy płatności składek ZUS i przekazywania dokumentów rozliczeniowych:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
 • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Jak policzyć składkę zdrowotną w 2023?

 • Składka zdrowotna 2023 (zasady ogólne)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych od 2023 roku (Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 wynosi 3 490 zł brutto x 9%). Przedsiębiorca, który w 2023 osiągnie mniejszy dochód niż kwota minimalnego wynagrodzenia i tak płaci minimalną składkę.:

Składka zdrowotna „zasady ogólne”  2023
Wysokość miesięcznego dochodu Wysokość składki zdrowotnej 2023
3 490 zł 314,10 zł
5 000 zł 450zł
7 000 zł 640zł
8 000 zł 720zł
10 000 zł 900zł
12 000 zł 1 080zł
13 000 zł 1 170zł
15 000 zł 1 350zł
20 000 zł 1 800 zł
30 000 zł 2 700 zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

 

 • Składka zdrowotna 2023 (ryczałt ewidencjonowany)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym od 2023 roku przy założeniu, że kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 roku wynosi 6965,94 zł:

Składka zdrowotna 2023 „ryczałt ewidencjonowany”
Przychód rocznie Wysokość składki zdrowotnej 2023
Do 60 000 zł 376,16 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia
Od 60 000 zł do 300 000 zł 626,93 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia
Powyżej 300 000 zł 1128,48 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl
 • Składka zdrowotna 2023 (podatek liniowy)

Tabela przedstawiająca wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne u przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym od 2023 roku (Składka zdrowotna w 2023 dla podatku liniowego wynosi 4,9% dochodu firmy po przekroczeniu 6 410,11 zł dochodu, poniżej jest liczona jako 9% minimalnego wynagrodzenia):

Składka zdrowotna 2023 „podatek liniowy”
Dochód miesięcznie Wysokość składki zdrowotnej 2023
do 6612 314,10 zł
8 000 zł 392,00zł
10 000 zł 490zł
12 000 zł 588zł
13 000 zł 637zł
15 000 zł 735zł
20 000 zł 980zł
30 000 zł 1 470zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl
 • Składka zdrowotna 2023 (karta podatkowa)
Składka zdrowotna 2023 „karta podatkowa”
Minimalne wynagrodzenie Wysokość składki zdrowotnej 2023
3 490 zł 314,10 zł
Źródło: opracowanie własne zus.info.pl

Najczęściej zadawane pytania o ZUS 2023:

Ile wyniesie ZUS od 2023?

Składki ZUS w 2023 roku (1418,48 zł) wzrosną o 207,20 zł w stosunku do składek ZUS 2022 roku (1211,28 zł) jeśli chodzi o pełny ZUS bez składki zdrowotnej.

ile wynosi duży ZUS i mały ZUS w 2023?

W 2023 duży ZUS wynosi 1418,48 zł. Mały ZUS w 2023 wynosi w okresie od stycznia do czerwca 2023 331,26 zł, w okresie od lipca do grudnia 2023 wynosi 341,72 zł.

Ile składka zdrowotna 2023?

Minimalna składka zdrowotna w 2023 roku zmieni się dwa razy. Od stycznia do czerwca 2023 r minimalna składka zdrowotna wyniesie 314,10 zł. Od lipca do grudnia 2023 r minimalna składka zdrowotna wyniesie 324 zł.

Jaki ZUS zapłaci nowy przedsiębiorca?

Nowy przedsiębiorca, który skorzysta z ulgi na start będzie płacił wyłącznie składkę zdrowotną wyliczaną według nowych zasad.

Jaki ZUS od stycznia 2023?

Od stycznia 2023 pełny ZUS będzie wynosił 1418,48 zł (z ubezpieczeniem chorobowym). Preferencyjny ZUS od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (3 490 zł brutto) wynosi 331,26 zł (z ubezpieczeniem chorobowym).

Ile będzie kosztował ZUS 2023 roku?

W 2023 roku pełny ZUS będzie kosztował przedsiębiorcę 1418,48 zł + składka zdrowotna wyliczana według nowych zasad. Przedsiębiorców, którzy korzystają ze składek preferencyjnych ZUS będzie kosztował 331,26 zł zł (styczeń – czerwiec 2023 r.) + składka zdrowotna wyliczana według nowych zasad oraz 341,72 zł (lipiec – grudzień 2023 r.) + składka zdrowotna wyliczana według nowych zasad.

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladki-na-ubezpieczenia
 2. https://www.zus.pl/-/informacja-w-sprawie-najni%C5%BCszej-podstawy-wymiaru-sk%C5%82adek-oraz-kwot-sk%C5%82adek-na-ubezpieczenia-spo%C5%82eczne-w-roku-2023-dla-niekt%C3%B3rych-grup-ubezpieczonych
 3. https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/skladki-na-ubezpieczenia
 4. https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej
5/5 - (202 votes)