Zaktualizowano: 21 grudnia.2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) informuje, że wypłata emerytur i rent nastąpi jeszcze przed świętami w 2022 r. Emeryci i renciści, którym ZUS wypłaca świadczenia 25. każdego miesiąca, w grudniu 2022 r. otrzymają je przed świętami.

emerytury

Wypłata emerytur i rent jeszcze przed świętami w 2022 r.

– Seniorzy, których termin płatności świadczenia wypada 25 grudnia, nie muszą się martwić, że zostaną bez pieniędzy na święta. ZUS zadbał o to, by emerytury i renty były wypłacone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia – zapowiada prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Świadczenia doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 20 grudnia, a przekazywane na konto – 22 grudnia – dodaje prezes ZUS.

Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia 2023 r. 28 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 29 grudnia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zachęca seniorów, którzy otrzymują świadczenia od ZUS przez listonoszy, aby założyli konto w banku.

Jak zmienić sposób wypłaty emerytury czy renty w ZUS?

Osoby, które zdecydują się na przekazywanie emerytury, renty z ZUS na konto bankowe mogą to zrobić:

  • przez internet na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – na wniosku EZP,
  • osobiście w placówce ZUS lub przez pocztę – na wniosku EZP (wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce).
  • w placówce banku.

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/wyp%C5%82ata-emerytur-i-rent-jeszcze-przed-%C5%9Bwi%C4%99tami
  2. https://twitter.com/zus_pl
  3. https://www.zus.info.pl/wniosek-ezp/
5/5 - (19 votes)