Zaktualizowano: 5 grudnia.2022 r.

Od 1 grudnia 2022 r. pracujący renciści i wcześniejsi emeryci mogą dorobić więcej. Ile mogą dorobić od grudnia 2022 r. pracujący renciści i wcześniejsi emeryci? Ile wynoszą nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów od grudnia 2022 r.? 

Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

Wyższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów od 1 grudnia 2022 r.

Od 1 grudnia 2022 pracujący renciści oraz emeryci, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.

Ile mogą dorobić pracujący renciści i wcześniejsi emeryci od 1 grudnia 2022 r.?

Kwoty graniczne przychodu zmieniają się co trzy miesiące. Powinny je monitorować osoby, które pobierają renty oraz wcześniejsze emerytury. Po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić przyznane świadczenie.

Od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r. górna granica bezpiecznego dorabiania wynosi 4 536,50 zł brutto. Dodatkowy miesięczny przychód, który nie przekracza tej kwoty, nie spowoduje zmniejszenia emerytury bądź renty. Aby ZUS nie wstrzymał wypłaty świadczenia, przychód ten między grudniem a lutym nie powinien być wyższy niż 8 424,90 zł brutto.

Najniższa granica dorabiania w porównaniu z poprzednim okresem (wrzesień–listopad) wzrosła o 227,10 zł, a próg 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – o 421,70 zł.

Zmniejszenie emerytury lub renty

Jeśli zarobki, które emeryt lub rencista uzyskuje z dodatkowego przychodu, będą się wahać w granicach od 70 proc. do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie z ZUS będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia. Nie będzie ona jednak wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

Kwota maksymalnego zmniejszenia jest różna dla poszczególnych świadczeń, a od marca 2022 r. do końca lutego 2023 r. wynosi:

  • 691,94 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 518,99 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 588,19 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Kiedy nie obowiązuje limit zarobkowy?

Na limity osiąganych zarobków przy równoczesnym pobieraniu świadczeń nie muszą zważać osoby, które przeszły na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, czyli kobiety po 60. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

Bez ograniczeń mogą też dorabiać niektórzy renciści. Są to osoby, które pobierają renty dla inwalidów wojennych lub inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy powstała w związku ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy także rent rodzinnych, które przysługują po osobach uprawnionych do tych świadczeń.

Do śledzenia kwot granicznych nie są ponadto zobowiązani renciści pobierający rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Te osoby również mogą zarobkować bez ograniczeń.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/od-grudnia-pracuj%C4%85cy-renci%C5%9Bci-i-wcze%C5%9Bniejsi-emeryci-mog%C4%85-dorobi%C4%87-wi%C4%99cej
5/5 - (40 votes)