Zaktualizowano: 2 lipca.2022 r.

Od 1 lipca 2022 niższe podatki dla emerytów i rencistów w związku z wchodzącymi zmianami podatkowymi jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Na zmianach podatkowych zyska około 3,1 mln osób, które za cały 2022 rok zapłacą niższy podatek niż na zasadach z ubiegłego roku. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) spadnie z 17 do 12 proc.

Niższe podatki także dla emerytów i rencistów

Niskie Podatki już od 1 lipca 2022

Od 1 lipca 2022 r. niższe podatki dla emerytów i rencistów, a także dla osób pobierających zasiłki w związku ze zmianą przepisów. Obniżona zostaje stawka PIT z 17 proc. do 12 proc. dla wszystkich podatników na skali (pracowników, zleceniobiorców, emerytów, przedsiębiorców).

Wypłata emerytury i renty od 1 lipca 2022 r.

Od lipca 2022 r. wypłata emerytury i renty będzie potrącana o zaliczkę na PIT według stawki 12 proc., pomniejszanej o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Na zmianach zyska około 3,1 mln emerytów i rencistów. Przeciętnie rocznie będzie to dla nich 726 zł więcej.

Ze świadczeń w wysokości do 2500 zł brutto miesięcznie wciąż nie będzie odprowadzana zaliczka na podatek. – Kwota wolna od podatku w skali roku to wciąż 30 tys. zł – wskazuje prezes ZUS.

Wypłata emerytury w wysokości między 2,5 a 9,3 tys. zł od 1 lipca 2022 r.

Osoby, które pobierają emeryturę w wysokości między 2,5 a 9,3 tys. zł, otrzymają w lipcu wypłatę na rękę wyższą o kilkadziesiąt złotych niż w czerwcu. Przykładowo, jeśli ktoś miał emeryturę w wysokości 3000 zł, zyska 25 zł. Osoby ze świadczeniem 4500 zł otrzymają w lipcu wypłatę wyższą o 100 zł. Najwięcej zyskają świadczeniobiorcy, którzy miesięcznie otrzymują 4920 zł. W lipcu mogą liczyć na wyższy przelew nawet o 121 zł – wylicza prof. Uścińska.

Emeryci i renciści zyskają na podatku za cały 2022 rok

Emeryci i renciści zyskają także na zmianach, jeśli chodzi o wysokość podatku za cały 2022 rok. – To właśnie z rozliczenia rocznego widać, jakie finalnie są nasze obciążenia podatkowe. Z naszych obliczeń wynika, że emerytury i renty osób zyskujących na zmianie przepisów mieszczą się w granicach 2,5–16 tys. zł. Na przykład osoba ze świadczeniem 3000 zł miesięcznie zapłaci o 2095 zł mniej podatku za cały bieżący rok. Z kolei osoba otrzymująca co miesiąc emeryturę lub rentę w wysokości 4500 zł, może liczyć na niższy podatek o 1606 zł – wyjaśnia szefowa ZUS.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/ni%C5%BCsze-podatki-tak%C5%BCe-dla-emeryt%C3%B3w-i-rencist%C3%B3w
  2. https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/niskie-podatki-juz-od-1-lipca/
4.7/5 - (4 votes)