Ulga na start – 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenie społeczne

Ulga na start to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia. Kto może skorzystać z Ulgi na start? Z jakich składek zwalnia Ulga na start? Jak długo można korzystać z Ulgi na start? Jak zgłosić się do ZUS? Ile będziesz płacić do ZUS?

Ulga na start – własna firma przez 6 miesięcy bez ZUS

Co to jest ulga na start?

Ulga na start – to zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ZUS skierowane do przedsiębiorców, którzy zakładają swoją pierwszą działalność lub dla osób, które posiadały kiedyś działalność gospodarczą lecz z jakiś przyczyn ją zawiesiły lub zamknęły.

Na czym polega ulga na start?

Każdy przedsiębiorca w naszym kraju, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca składki opłaca w pełnym wymiarze lub na zasadach preferencyjnych czyli mały ZUS.

Dzięki uldze na start nie trzeba płacić składek na rzecz ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności w przypadku nowych przedsiębiorców lub osoby, które zawiesiły, zakończyły swoją działalność i minęło 5 lat od tego.

W przypadku ulgi na start należy pamiętać, że nie dotyczy ona ubezpieczenia zdrowotnego i te ubezpieczenie trzeba dodatkowo opłacać. Ciekawym faktem jest również to, że po 6 miesiącach korzystania z ulgi na start będzie mógł skorzystać z tzw. małego ZUSu, który pozwala płacić mniejsze składki na ZUS przez kolejne 2 lata.

Z jakich składek zwalnia Ulga na start?

Ulga na start zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi na start?

Możesz skorzystać z ulgi na start, czyli przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli:

  • podejmiesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,
  • nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

  • Przedsiębiorcy jako osoby fizyczne
  • Początkujący przedsiębiorcy oraz ci którzy rozpoczynają prowadzenie działalności po upływie 60 miesięcy od zawieszenia lub zakończenia
  • Przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy
  • Przedsiębiorcy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Czy „ulga na start” dotyczy tylko firm nowo założonych?

Z „ulgi na start” mogą skorzystać osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą po wejściu w życie „Konstytucji Biznesu”, tj. od 30 kwietnia 2018 r. Dotyczy to zatem także osób, które co prawda złożyły już wniosek o wpis do CEIDG, ale wskazały w nim, że rozpoczną działalność 30 kwietnia lub później. Z „ulgi na start” mogą skorzystać także osoby, które podejmują działalność ponownie, o ile od jej zawieszenia bądź zakończenia upłynął okres 60 miesięcy

Jak zgłosić się do ZUS w ramach Ulgi na start?

Jeżeli chcesz skorzystać z Ulgi na start, to w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musisz zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego, z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 40.

Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy masz ustalone prawo do emerytury lub renty oraz czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o niepełnosprawności, twój kod to 05 40 00.

Jak liczyć okres 6 miesięcy?

Z ulgi na start możesz korzystać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Jeśli rozpoczniesz działalność pierwszego dnia miesiąca, to uwzględniasz ten miesiąc jako pierwszy z 6 miesięcy korzystania z ulgi. Jeśli natomiast rozpoczniesz działalność w trakcie miesiąca, to okres ulgi liczysz od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Ile wynoszą składki ZUS przy uldze na start?

Korzystając z Ulgi na start, opłacasz za siebie wyłącznie składkę zdrowotną (na ubezpieczenie zdrowotne).

Podstawę wymiaru tej składki stanowi kwota, którą zadeklarujesz, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka stanowi 9% podstawy wymiaru składki.

Składka zdrowotna w 2021 roku przy najniższej podstawie wynosi 381,81 zł miesięcznie.

Jakie są minusy korzystania z ulgi na start?

Korzystanie z Ulgi na start ma swoje minusy. Z tymi konsekwencjami musisz się liczyć podczas korzystania z ulgi na start tzn. jeśli zachorujesz, będziesz musiał/a opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz świadczeń, które przysługują z ubezpieczenia chorobowego, czyli:

Podczas korzystania z Ulgi na start nie otrzymasz również zasiłku chorobowego ani świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Okres objęty Ulgą na start, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do emerytury (nie wlicza się do okresu składkowego) i nie podwyższy wysokości otrzymywanego w przyszłości świadczenia emerytalnego.

5/5 - (7 votes)