Ulga na start – własna firma przez 6 miesięcy bez ZUS

Ulga na start to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy prowadzą działalność gospodarczą lub rozpoczynają ją po raz kolejny po 5 latach od zawieszenia lub zamknięcia. Zobacz już teraz jakie trzeba spełniać kryteria aby prowadzić własną firmę przez 6 miesięcy bez ZUS.

Ulga na start – własna firma przez 6 miesięcy bez ZUS

Ulga na start czyli zwolnienie z ZUS przez 6 miesięcy

Ulga na start – to zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ZUS skierowane do przedsiębiorców, którzy zakładają swoją pierwszą działalność lub dla osób, które posiadały kiedyś działalność gospodarczą lecz z jakiś przyczyn ją zawiesiły lub zamknęły.

Na czym polega ulga na start

Każdy przedsiębiorca w naszym kraju, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu musi zgłosić się do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Przedsiębiorca składki opłaca w pełnym wymiarze lub na zasadach preferencyjnych czyli mały ZUS.

Dzięki uldze na start nie trzeba płacić składek na rzecz ZUS (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności w przypadku nowych przedsiębiorców lub osoby, które zawiesiły, zakończyły swoją działalność i minęło 5 lat od tego.

W przypadku ulgi na start należy pamiętać, że nie dotyczy ona ubezpieczenia zdrowotnego i te ubezpieczenie trzeba dodatkowo opłacać. Ciekawym faktem jest również to, że po 6 miesiącach korzystania z ulgi na start będzie mógł skorzystać z tzw. małego ZUSu, który pozwala płacić mniejsze składki na ZUS przez kolejne 2 lata.

Z jakich składek zwalnia Ulga na start?

Ulga na start zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

 • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe
 • na Fundusz Pracy
 • na Fundusz Solidarnościowy.

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto może skorzystać z ulgi na start

 • Przedsiębiorcy jako osoby fizyczne
 • Początkujący przedsiębiorcy oraz ci którzy rozpoczynają prowadzenie działalności po upływie 60 miesięcy od zawieszenia lub zakończenia
 • Przedsiębiorcy, którzy nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy
 • Przedsiębiorcy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Czy „ulga na start” dotyczy tylko firm nowo założonych?

Z „ulgi na start” mogą skorzystać osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą po wejściu w życie „Konstytucji Biznesu”, tj. od 30 kwietnia 2018 r. Dotyczy to zatem także osób, które co prawda złożyły już wniosek o wpis do CEIDG, ale wskazały w nim, że rozpoczną działalność 30 kwietnia lub później. Z „ulgi na start” mogą skorzystać także osoby, które podejmują działalność ponownie, o ile od jej zawieszenia bądź zakończenia upłynął okres 60 miesięcy

Jak zgłosić się do ZUS w ramach Ulgi na start?

Jeżeli chcesz skorzystać z Ulgi na start, to w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musisz zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego, z kodem tytułu ubezpieczenia, który zaczyna się od cyfr 05 40.

Pozostałe dwie cyfry zależą od tego, czy masz ustalone prawo do emerytury lub renty oraz czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli nie posiadasz ustalonego prawa do emerytury/renty ani orzeczenia o niepełnosprawności, twój kod to 05 40 00.

Co warto wiedzieć?

 1. Ulga na star daje możliwość zwolnienia z ZUSu przez 6 m-cy
 2. Ulga na start obowiązuje od 30 kwietnia 2018
 3. Jeśli zakończyłeś swoją DG i minęło 5 lat możesz skorzystać z Ulgi na start
 4. Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego
 5. W uzasadnionych przypadkach możesz liczyć na zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej