Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Ulga dla pracujących seniorów to rozwiązanie, które polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Na czym polega ulga? Kto może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

emerytury

Na czym polega ulga dla pracujących seniorów?

Ulga dla pracujących seniorów to rozwiązanie, które polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego będą nadal aktywni zawodowo. Ze zwolnienia korzysta kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym.

Kto może skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą korzystać:
• kobiety powyżej 60. roku życia,
• mężczyźni powyżej 65. roku życia,
jeżeli nie otrzymują, mimo nabycia uprawnienia:
• emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
• emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń ,
• emerytury lub renty rodzinnej z ZUS ,
• świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby
mundurowej,
• uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Jakie przychody obejmuje ulga dla pracujących seniorów?

Ulga dla pracujących seniorów dotyczy przychodów:

Pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom
społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga dla pracujących seniorów?

Ulga dla pracujących seniorów nie obejmuje przychodów z:

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego
  (czyli nie obejmuje np. zasiłków chorobowych),
 • z umów o dzieło,
 • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),
 • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie
  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla pracujących seniorów, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS),
 • od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/ulga-dla-pracujacych-seniorow-co-sie-zmienia-w-2022-r/
5/5 - (4 votes)