Zaktualizowano: 8 lipca.2022 r.

Zerowy PIT dla młodych to preferencja w podatku dochodowym od osób fizycznych, która przysługuje osobom, które nie ukończyły 26 lat. Czym jest zerowy PIT dla młodych? Dla kogo ulga dla młodych w PIT? Na czym polega ulga Zerowy PIT dla młodych?

Bez PIT dla młodych

Co to jest Bez PIT dla młodych?

Bez PIT dla młodych (Zerowy PIT dla młodych) to ulga, która polega na zwolnieniu z PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Dla kogo ulga Bez PIT dla młodych?

Ulga dla młodych w PIT jest skierowana do osób, które nie ukończyły 26 roku życia i osiągają przychody z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego.

Jak działa Zerowy PIT dla młodych?

Ulga Bez PIT dla młodych polega na zwolnieniu z PIT przychodów z pracy, ze zlecenia, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego, uzyskanych przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Przychodów objętych ulgą „Bez PIT dla młodych” nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczek na podatek w trakcie roku i do podstawy obliczenia podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Zasadę tę stosuje się zarówno do płatników (np. zakładów pracy, zleceniodawców), jak i podatników, którzy samodzielnie obliczają podatek (zaliczki na podatek). Stosowanie ulgi przez płatnika nie wymaga żadnych działań ze strony podatnika. Ulga dla młodych działa z mocy ustawy. Podatnik nie składa w tej sprawie żadnego oświadczenia czy wniosku swojemu płatnikowi (np. pracodawcy).

 

Źródło informacji:

  1. https://www.gov.pl/web/finanse/bez-pit-dla-mlodych
  2. https://www.podatki.gov.pl/media/6923/broszura-mf-zerowy-pit-dla-mlodych.pdf
5/5 - (1 vote)