Zaktualizowano: 3 października.2022 r.

Od 1 lipca 2022 r. można składać wnioski wyłącznie online o świadczenie 300+ z programu Dobry Start. Świadczenia z programu Dobry Start trafiają do rodziców wyłącznie na konta bankowe. ​​​​​​​Program „Dobry start” w 2022 r. to 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 roku życia.

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie 300+ z programu Dobry Start

Co to jest za program Dobry Start?

Program „Dobry start” to 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 roku życia. Dobry Start to wieloletni rządowy program społeczny mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego ich rodzin.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Wniosek o świadczenie 300 zł w ramach programu „Dobry Start” dla ucznia w 2022 roku może złożyć:

 • rodzic
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • opiekun prawny dziecka,
 • osoba ucząca się (pełnoletni uczeń),
 • osoba usamodzielniana,

Świadczenie Dobry Start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tych przypadkach wniosek o świadczenie Dobry Start może złożyć:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Kiedy złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start w 2022?

Wnioski o świadczenie Dobry Start można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. W roku szkolnym 2022/2023 wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start?

Wniosek o świadczenie Dobry Start możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną w następujący sposób:

Rodzic składa wniosek o świadczenie z programu Dobry Start za pośrednictwem:

 • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia,
 • bankowości elektronicznej. Możliwość taką dają:

Alior Bank S.A., Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., PEKAO SA, SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Śląsk, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, SKOK Stefczyka, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

Osoba sprawującą pieczę nad dzieckiem, opiekun prawny, opiekun faktyczny, osoba ucząca się, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej lub opiekuńczo-terapeutycznej składa wniosek wyłącznie za pośrednictwem PUE ZUS.

Od 1 lipca 2022 r.  za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski o świadczenie z programu Dobry Start mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami.

Kiedy otrzymasz pieniądze w ramach programu „Dobry Start”?

Osoba ubiegająca się o świadczenie w ramach programu Dobry Start na rok szkolny 2022/2023, która złoży wniosek do końca sierpnia 2022 r. otrzyma pieniądze najpóźniej 30 września 2022 r. W przypadku osób, które złożą wnioski później o świadczenie 300+ na rok szkolny 2022/2023 otrzymają pieniądze w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Najczęściej zadawane pytania o świadczenie Dobry Start?

Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań o świadczenie 300+ na rok szkolny 2022/2023 w ramach programu Dobry start:

 • Kto wypłaca świadczenie 300+?

Świadczenie 300+ w ramach programu Dobry Start jest przyznawane i wypłacane przez ZUS.

 • Czy świadczenie dobry start jest zwolnione z opodatkowania?

Świadczenie z programu Dobry Start jest zwolnione z opodatkowania i nie podlega egzekucji.

 • Jak otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku dobry start?

Osoba, która złoży wniosek w ramach programu Dobry Start przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku na adres e-mail podany we wniosku z adresu noreply@zus.pl. W przypadku osób, które złożyły wniosek przez portal PUE ZUS mogą sprawdzić na liście dokumentów wysłanych.

 • Jak skorygować wniosek w ramach programu dobry start?

Jeśli chcesz skorygować wniosek to musisz złożyć nowy wniosek o świadczenie dobry start z prawidłowymi danymi przez PUE ZUS bądź bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

 • W jaki sposób będzie wypłacone świadczenie dobry start?

Świadczenie w ramach programu dobry start będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

 • Od jakiego wieku jest Dobry Start?

Program „Dobry start” to 300 zł na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 roku życia.

 • Czy świadczenie dobry start przysługuje studentom?

Świadczenie dobry start nie obejmuje studentów. Przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole.

 • Czy świadczenie dobry start może zostać zajęte przez komornika?

Świadczenie dobry start nie podlega egzekucji i komornik nie może więc zająć tych środków.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/-/od-1-lipca-mo%C5%BCna-sk%C5%82ada%C4%87-wnioski-o-%C5%9Bwiadczenie-300-z-programu-dobry-start
 2. https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start-dla-kazdego-ucznia-1-lipca-rusza-nabor-wnioskow
5/5 - (5 votes)