Zaktualizowano: 19 czerwca.2023 r.

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) otrzymasz na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca. Od 2022 roku ZUS będzie przyznawał i wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy. Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy(RKO)? Dla kogo Rodzinny Kapitał Opiekuńczy(RKO)? Ile wynosi Rodzinny Kapitał Opiekuńczy(RKO)? Jak złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)?

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Do świadczenia będą uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Kto otrzyma Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)?

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • jesteś matką dziecka,
 • jesteś ojcem dziecka,
 • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jak długo przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy?

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) można otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12. miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc.

Osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia otrzyma rodzinny kapitał opiekuńczy od pierwszego dnia 12. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiła do sądu z wnioskiem do końca 35. miesiąca, ale maksymalnie do:

 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,
 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli dziecko ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Kiedy świadczenie nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy?

Nie przysługuje Ci rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO), jeśli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
 • zostałeś pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • Tobie lub członkowi Twojej rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału (nie dotyczy to świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii).

Ile wynosi rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)?

Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) nie jest uzależniony od dochodu rodziny i wynosi 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Rodzic dziecka może zdecydować czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 000 zł na dziecko) będzie obniżona o 500 zł za każdy miesiąc, gdy złożysz wniosek o RKO:

 • po upływie ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 13. miesiąc,
 • po upływie ostatniego dnia 13. miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Jak złożyć wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)?

Chcąc uzyskać Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:

 • RKO-R – jeśli jesteś rodzicem dziecka,
 • RKO-O – jeśli wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) i załączniki do wniosku można złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. To:

 • Portal Emp@tia
 • PUE ZUS
 • swój bank:

Alior Bank S.A, Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A, BNP Paribas S.A, BPS S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A, mBank S.A., Millennium S.A, Nest Bank S.A, PEKAO S.A., Santander, SGB-Bank S.A., SKOK Centrum, SKOK Chmielewskiego, SKOK Energia, Krakowska SKOK, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Progres, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta, SKOK Stefczyka, SKOK Szopienice, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Wisła, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk, SKOK Świdnik.

Kiedy złożyć wniosek o Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO)?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) do ZUS możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Jako matka albo ojciec dziecka możesz złożyć wniosek:

 • od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9. miesiąc,
 • do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesiąc.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku (RKO)?

Starając się o rodzinny kapitał opiekuńczy musisz złożyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka z datą wystąpienia do sądu – jeśli przyjąłeś dziecko na wychowanie,
 • oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o wszczęcie powstępowania w sprawie jego przysposobienia,
 • decyzję albo zaświadczenie dyrektora szkoły publicznej o odroczeniu obowiązku szkolnego – jeśli dziecko od 7 do 10 lat ma odroczony obowiązek szkolny,
 • orzeczenie sądu o ustanowieniu opieki naprzemiennej – jeśli opiekujesz się dzieckiem na przemian z drugim rodzicem (z którym rozwiodłeś się, żyjesz w separacji lub rozłączeniu) w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 • dokument potwierdzający charakter pobytu cudzoziemca w Polsce np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, kartę stałego pobytu (nie dotyczy to obywateli UE/EFTA).

Gdzie uzyskać więcej informacji o rodzinnym kapitale opiekuńczym?

Pomoc w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego otrzymasz:

 • na specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00),
 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,
 • w placówkach ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS.

Najczęściej zadawane pytania o rodzinny kapitał opiekuńczy:

W jaki sposób mogę złożyć wniosek o świadczenie?

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej: od 4 stycznia 2022 r. przez: Bank PKO BP, ING Bank Śląski S.A., mBank S.A. , PEKAO S.A., SKOK Śląsk, SKOK Stefczyka, od 11 stycznia 2022 r.: Getin Noble Bank S.A., od 24 stycznia 2022 r. przez: Bank Pocztowy S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., od 1 lutego 2022 r. przez: Alior Bank S.A., BPS S.A., Santander, BNP Paribas S.A., Millennium S.A., Nest Bank S.A., SGB-Bank S.A., SKOK Energia, SKOK im. Powstańców Śląskich, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Progres, SKOK Wisła, SKOK Chmielewskiego, Krakowska SKOK, SKOK Szopienice, SKOK Świdnik, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta.

Jak skorygować wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Jeśli wysłałeś już wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i chcesz go skorygować, złóż wniosek ponownie i wprowadź poprawne dane.

Jak wycofać wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy?

Jak wycofać wniosek? Złóż wniosek DZ-WYC, jeśli chcesz wycofać wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku dla rodziców bądź osób sprawujących pieczę nad dzieckiem, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych, innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Złóż wniosek DZ-D-WYC, jeśli chcesz wycofać wniosek o dofinansowanie opłaty za pobyt w żłobku dla dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250
 2. https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy
 3. https://www.gov.pl/web/rodzina/najczesciej-zadawane-pytania-i-odpowiedzi-o-rodzinny-kapital-opiekunczy
4/5 - (296 votes)