Zaktualizowano: 14 grudnia.2021 r.

W nowym roku zaczną obowiązywać przepisy związane z Polskim Ładem. Od 2022 zmieni się m.in. sposób ustalania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Czy zmiany podatkowe wchodzące w 2022 r. będą miały wpływ na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS? Jakie zmiany podatkowe wejdą od 2022 r.?

Wpływ zmian podatkowych na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS od 2022 r.

Czym jest Polski Ład?

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Polski Ład wchodzi w życie już od stycznia 2022 roku. Polski Ład to wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł, sprawiedliwy system podatkowy, korzyści dla rodzin i emerytów

Jakie zmiany podatkowe od 2022 r.?

Polski Ład wprowadza korzystne zmiany podatkach:

 • wzrost kwoty wolnej od podatku z 8 tys. zł do 30 tys. zł
 • wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 5 100 zł
 • wzrost pierwszego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł

Zmiana w ustalaniu zaliczki na podatek a wypłata świadczenia opodatkowanego od 2022 r.

Wchodząca w życie od 2022 r. podwyżka miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek do 425 zł ma bezpośredni wpływ na:

 • ograniczenie zaliczki do kwoty 0 zł dla miesięcznego dochodu opodatkowanego poniżej 2 500 zł,
 • obniżenie zaliczki w 2022 r. niezależnie od kwoty dochodu miesięcznego.

Zmiana zasady ograniczenia składki do kwoty zaliczki od 2022 r.

Od nowego roku czyli od 2022 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie obniżana do kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc tylko do kwoty odpowiadającej kwocie zaliczki na podatek dochodowy (obliczanej zgodnie z przepisami obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.) i obejmie świadczenia do kwoty 546 zł.

Bez odliczania składki zdrowotnej od zaliczki w 2022 r.

Od nowego roku czyli od 2022 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie pomniejszała kwoty faktycznej zaliczki za dany miesiąc. Nie będzie można odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, w kwocie stanowiącej 7,75% podstawy wymiaru.

Oznacza to, że kwota składki zdrowotnej:

 • nie będzie już wpływać na wysokość zaliczki i podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego od dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.
 • w wysokości 9% podstawy wymiaru, będzie pomniejszać świadczenie wypłacane przez ZUS.

Zmiana dla osób samotnie wychowujących dziecko od 2022 r.

Od nowego roku nie będzie możliwości składania oświadczenia o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów przez osoby samotnie wychowujące dziecko i korzystania ze zmniejszania zaliczki na podatek w podwójnej kwocie zmniejszenia. Ta grupa osób będzie mogła odliczyć kwotę 1 500 zł w rocznym rozliczeniu podatku, po zakończeniu roku podatkowego. Osoba samotnie wychowująca dziecko, która ma dochody z pracy i dochody z renty rodzinnej na małoletnie dziecko, powinna poinformować pracodawcę o dochodach z ZUS lub oddział ZUS, aby nie stosował kwoty zmniejszenia przy zaliczce od renty dziecka. Jest to niezbędne by w  rozliczeniu podatku za 2022 rok nie powstała niedopłata podatku w kwocie do 5 100 zł.

Zmiana w opodatkowaniu niezrealizowanego świadczenia od 2022 r.

Od 2022 r. osoba, która złoży oświadczenie, że jej roczne dochody w 2022 r. nie przekroczą 30 tys. zł – będzie zwolniona z podatku dla dochodu z niezrealizowanego świadczenia.

Kwota świadczenia w 2022 r. do wypłaty w 2021 r.

Z powodu wymienionych zmian w przepisach wchodzących w życie, świadczenia za styczeń 2022 r:

 •  w przybliżeniu do 483 zł – będą wypłacone w tej samej kwocie jak wypłacane za grudzień 2021 r. z ograniczoną składką zdrowotną do zaliczki obowiązującej do 31 grudnia 2021 r.,
 • w przybliżeniu od 484 zł do 2 500 zł – będą wypłacone w wyższej kwocie niż wypłacane w 2021 r. z zaliczką do urzędu skarbowego 0 zł,
 • w przybliżeniu powyżej 2 500 zł do 4 920 zł – będą wypłacone w kwocie wyższej niż za grudzień 2021 r. z zaliczką do urzędu skarbowego na tyle niższą w 2022 r. w  stosunku do 2021 r., że pokryje wzrost odliczanej składki zdrowotnej ze świadczenia (9%),
 • w przybliżeniu powyżej kwoty 4 920 zł – będą wypłacone w kwocie niższej niż wypłacane w 2021 r. z zaliczką do urzędu skarbowego niższą w 2022 r. niż w 2021 r., która jednak nie rekompensuje wzrostu odliczanej składki na ubezpieczenie zdrowotne ze świadczenia (9%).

Każdy organ rentowy, w tym ZUS, sam obniży zaliczki miesięczne na podatek o kwotę zmniejszenia (425 zł). Osoba, która otrzyma świadczenie równocześnie z ZUS i innego organu rentowego (np. KRUS), w rocznym rozliczeniu podatku za 2022 r. uzyska niedopłatę podatku (w kwocie 425 zł x liczba wypłat z ZUS i KRUS; maksymalnie 5100 zł za 12 miesięcy). Aby uniknąć niedopłaty podatku w PIT za 2022 rok można złożyć w ZUS wniosek EPD-18.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/podatek-od-emerytur-i-rent-zmiany
 2. https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/korzystne-zmiany-podatkach-polski-lad/
4.4/5 - (22 votes)