Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Deklaracje podatkowe PIT za 2020 r: PIT-40A albo PIT 11A i PIT-11 zostaną wysłane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na przełomie stycznia i lutego 2021. Deklaracje otrzymają wszystkie osoby, które w poprzednim roku pobierały chociaż raz świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakie deklaracje podatkowe PIT wysyła ZUS w 2021?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę listów

Jakie deklaracje podatkowe PIT wysyła ZUS w 2021?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2021 roku wysyła deklarację podatkowe PIT takie jak:

 • PIT-40A – tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku),

Świadczeniobiorcy, którzy chcą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, mogą to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które powinni złożyć do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2021 r.

Emeryci lub renciści) którzy chcą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) mają taką możliwość. Jeśli jest to ta sama organizacja co w ubiegłym roku, nie muszą nic robić. Urząd skarbowy zrobi to za nich za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jeżeli natomiast świadczeniobiorcy chcą przekazać 1% podatku na rzecz innej niż w ubiegłym roku OPP, to powinni wypełnić druk PIT-OP i przekazać do swojego urzędu skarbowego.

 • PIT-11A – dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.

Deklarację tą otrzymają również osoby, które w 2020 roku:

 • złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,
 • złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów
  z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia
  o rezygnacji z tego zamiaru,
 • złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,
 • pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,
 • nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS (w związku ze zmianą art. 34.ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i którą stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.).
 • PIT-11 – informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały: 1) świadczenie należne po osobie zmarłej, 2) alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).

Nie otrzymałeś deklaracji do końca lutego z ZUS?

Co zrobić, gdy nie otrzymasz deklaracji do końca lutego lub masz wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT? W przypadku gdy nie otrzymasz deklaracji podatkowej do końca lutego 2021 lub masz wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinieneś skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała Ci świadczenie. Dane kontaktowe swojej placówki znajdziesz tutaj: https://www.zus.info.pl/wyszukiwarka-zus/ wystarczy wybrać odpowiednie miasto i wyświetlą się najważniejsze informacje.

Zmiana w realizacji wniosku o niestosowanie 1/12 kwoty zmniejszenia zaliczki na podatek

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie pisemnego wniosku podatnika złożonego w 2020 r., będzie obliczał i pobierał zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli podatnik chce, aby jego zaliczki na podatek dochodowy były pomniejszane o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, musi złożyć wniosek.

5/5 - (5 votes)