Zaktualizowano: 7 grudnia.2021 r.

Od grudnia 2021 r. nowe limity dorabiania do emerytury i renty. Wyższe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów wchodzą w życie już od 1 grudnia 2021 r. Ile wynoszą nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów od grudnia 2021 r.? 

Limity dorabiania dla emerytów i rencistów od grudnia 2021 r.

Wyższe limity dla dorabiających emerytów i rencistów od 1 grudnia 2021 r.

Od 1 grudnia 2021 pracujący renciści oraz emeryci, którzy nie ukończyli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60/65 lat), będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń. Wpływ na to ma wzrost przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju.

Kiedy wchodzą w życie nowe limity i kogo dotyczą?

Nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów wchodzą w życie od 1 grudnia 2021. Nowe limity dotyczą osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę lub pobierają rentę. Osoby, które pobierają emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie muszą się martwić limitami.

Ile aktualnie wynosi wiek emerytalny w Polsce?

Aktualny wiek emerytalny, który obowiązuje od 1 października 2017 r. wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitów zarobkowych?

Świadczenie zostanie zawieszone jeśli przychód z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. z umowy o pracę) przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 grudnia 2021 kwota ta wynosi 7354,50 zł.

Świadczenie emerytalne, rentowe zostanie zmniejszone jeśli uzyskasz przychód większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2021 kwota ta wynosi 3960, 20 zł) , ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Renta lub emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Kiedy nie obowiązuje limit zarobkowy?

Do swojego świadczenia możesz dorabiać bez ograniczeń, gdy:

  • dostajesz emeryturę i masz więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
  • pobierasz rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
  • dostajesz rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
  • pobierasz rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od Twojej emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
5/5 - (2 votes)