Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów

Nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów wchodzą w życie już od 1 września 2020. Ile wynoszą nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 września? Jakie są konsekwencje przekroczenia limitów zarobkowych? Kiedy nie obowiązuje limit zarobkowy? Kogo nie dotyczą nowe limity zarobkowe?

Nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów od 1 września

Kiedy wchodzą w życie nowe limity i kogo dotyczą?

Nowe limity dla dorabiających rencistów i wcześniejszych emerytów wchodzą w życie od 1 września 2020. Nowe limity dotyczą osób, które sobie dorabiają i jednocześnie pobierają takie świadczenia jak: renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodziną, wcześniejsza emerytura. Osoby te muszą się liczyć z tym, że jeśli ich przychód przekroczy 6531,90 zł to ich świadczenie zostanie zawieszone!

Jakie są konsekwencje przekroczenia limitów zarobkowych?

Świadczenie zostanie zawieszone jeśli przychód z działalności objętej obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (np. z umowy o pracę) przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 września 2020 kwota ta wynosi 6531,90 zł.

Świadczenie emerytalne, rentowe zostanie zmniejszone jeśli uzyskasz przychód większy niż 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 września kwota ta wynosi 3517,20 zł) , ale nie wyższy niż 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Renta lub emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Maksymalne zmniejszenie świadczenia może wynosić :

  • 620,37 zł, jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę albo rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 465,31 zł, jeśli pobierasz rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 527,35 zł, jeśli pobierasz rentę rodzinną i jesteś jedyną osobą, która jest do niej uprawniona.

Kiedy nie obowiązuje limit zarobkowy?

Do swojego świadczenia możesz dorabiać bez ograniczeń, gdy:

  • dostajesz emeryturę i masz więcej niż 60 lat (kobieta) albo 65 lat (mężczyzna),
  • pobierasz rentę dla inwalidów wojennych albo inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową,
  • dostajesz rentę rodzinną, która przysługuje po osobie uprawnionej do renty dla inwalidów wojennych lub rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
  • pobierasz rentę rodzinną, której kwota jest wyższa od Twojej emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.