Zaktualizowano: 10 maja.2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 23 maja 2021 r.  Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący do 23 maja 2021 r.? Ile wynosi zasiłek opiekuńczy w maju 2021? Jak złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy przysługujący do 23 maja 2021 r.?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 23 maja 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 23 maja 2021 r. dla rodziców dzieci do lat 8

Rodzicom dzieci do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem w przypadku:

 • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
 • otwarcia tych placówek, gdy nie mogą one zapewnić opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania epidemii COVID-19 albo
 • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 23 maja 2021 r. z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku ich otwarcia, gdy placówki te nie mogą zapewnić opieki, albo gdy niania lub dzienny opiekun nie może sprawować opieki z powodu COVID-19, przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

 • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotyczy to także rodziców lub opiekunów pełnoletnich osób niepełnosprawnych zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj. szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi przysługuje również w przypadku, gdy placówka jest otwarta, ale nie może zapewnić opieki, np. ze względu na ograniczenie w liczbie podopiecznych.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja 2021 r.?

Osoby, które chcą skorzystać z wydłużonego do 23 maja 2021 r. dodatkowego zasiłku opiekuńczego muszą tak jak ostatnio złożyć u swojego płatnika składek oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, które jest wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Ile wynosi dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony do 23 maja 2021 r.?

Miesięczny dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Jak złożyć wniosek/oświadczenie przez portal PUE ZUS?

Osoby, które posiadają konto na portalu PUE ZUS powinny postępować zgodnie z krokami:

 1. zalogować się do swojego konta na PUE ZUS
 2. przejść do zakładki Ubezpieczony
 3. z bocznego menu wybrać [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]
 4. kliknąć przycisk [Utwórz nowy] – wniosek ZAS-58 możesz wybrać z listy dostępnych dokumentów albo wyszukać np. po nazwie, korzystając z filtra .Wniosek możesz utworzyć także z menu [Usługi] – [Katalog usług].
 5. po zaznaczeniu wniosku kliknij [Utwórz dokument].
 6. wypełnij wniosek. Wyświetli Ci się formularz z uzupełnionymi Twoimi danymi identyfikacyjnymi oraz adresowymi . Dane adresowe możesz edytować, jeśli są nieprawidłowe. W formularzu:
 • zaznacz, że jest to wniosek o wydanie decyzji
 • w sekcji [Opis sprawy] wprowadź odpowiednią treść oświadczenia -wprowadź dane, które dotyczą Ciebie np. okres sprawowania opieki, dane Twojego dziecka/ Twoich dzieci, numer rachunku bankowego, na który mamy przekazywać zasiłek opiekuńczy
 1. wybierz przycisk [Sprawdź] – system podpowie Ci, czy uzupełniłeś wszystkie wymagane pola. Jeśli poprawnie wypełniłeś wniosek – zapisz go, a następnie zamknij formularz.
 2. Przejdź do wysyłki dokumentu, wybierz przycisk [Wyślij].

 3. Wybierz sposób odbioru wiadomości zwrotnej z ZUS oraz wskaż podpis, którego chcesz użyć.

Jak podpisać wniosek ZAS-58?

Wniosek ZAS-58 możesz podpisać elektronicznie za pomocą:
• kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
• podpisu zaufanego (PZ ePUAP),
• podpisu osobistego (e-dowodu),
• podpisu profilem PUE, nie wymaga podawania żadnych dodatkowych danych – wystarczy, że jesteś zalogowany do swojego profilu na portalu PUE ZUS.

Kiedy nie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do 23 maja 2021 r.?

Dodatkowy zasiłek przedłużony do 23 maja 2021 r. nie przysługuje w przypadku, gdy drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę lub szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-23-maja-2021-r_/3994662
5/5 - (1 vote)