Zaktualizowano: 4 października.2021 r.

Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu. Zmienią się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA i od 16 maja 2021 trzeba będzie w nich podawać  informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego. Czy program Płatnik oraz aplikacja ePłatnik zostaną dostosowane do zmian?

Od 16 maja w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu

Jakie wzory formularzy zgłoszeniowych się zmieniają od 16 maja?

Od 16 maja 2021 zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA na których trzeba będzie podawać kod wykonywanego zawodu. Poniżej szczegółowe informacje o zmianach w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA:

  • Formularz ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej” trzeba będzie wypełnić pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.
  • Formularz ZUS ZZA „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych” w bloku V dodane będzie pole 02 – „Kod wykonywanego zawodu” oraz zmieni się opis bloku V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawód

Kod zawodu – skąd wziąć?

Kod zawodu uzupełniany na formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów, która określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) . Poniżej link do listy zawodów:

Obowiązek podawania kodu wykonywanego zawodu

Obowiązek podawania w ZUS ZUA lub ZUS ZZA kodu wykonywanego zawodu będzie dotyczył dokumentów składanych do ZUS od 16 maja 2021 r. Od tej daty nie będzie można wykorzystywać dotychczasowych wzorów dokumentów zgłoszeniowych. ZUS dostosuje program Płatnik oraz aplikację ePłatnik do tych zmian. Odpowiedni kod zawodu będzie można wybrać z podpowiadanej w programach listy.

3/5 - (2 votes)