Zaktualizowano: 14 stycznia.2024 r.

VAT (Value Added Tax), czyli podatek od towarów i usług, jest obowiązkowy dla większości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W naszym artykule dowiesz się kiedy musisz płacić VAT oraz kiedy możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

przedsiębiorca

Co to jest VAT?

VAT (Value Added Tax), czyli podatek od towarów i usług, jest obowiązkowy dla większości przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Obejmuje to zarówno osoby fizyczne, jak i prawną, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą. VAT muszą płacić podmioty, których obrót przekracza ustalony limit, a także ci, którzy dobrowolnie zdecydowali się na rejestrację jako płatnicy VAT. Niektóre rodzaje działalności mogą być zwolnione z obowiązku płacenia VAT na podstawie specjalnych przepisów.

Kto jest podatnikiem VAT

Jako właściciel firmy zazwyczaj musisz zarejestrować się i rozliczać z VAT, który jest podatkiem nałożonym na każdym etapie obrotu produktami lub usługami. Kwota VAT jest dodawana do wartości każdej transakcji. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że podatek VAT jest płacony niezależnie od podatku dochodowego PIT.

Podatkiem VAT opodatkowane są: sprzedaż towarów i usług w Polsce; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Biała lista to narzędzie prowadzone przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zawierające podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT, które ułatwia weryfikację kontrahentów.

Podatnik VAT czynny a podatnik VAT zwolniony

Podatników VAT możemy podzielić na 2 grupy: 1) Czynny podatnik VAT to taki, który płaci podatek VAT. Zwolniony podatnik VAT to taki, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (ze względu na niski limit sprzedaży do 200 tys. zł) lub ze zwolnienia przedmiotowego (dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT).

Zwolnienie podmiotowe z VAT

Możesz być zwolniony z obowiązku rejestracji VAT, jeśli roczne przychody z poprzedniego roku twojej firmy nie przekraczają 200 tys. zł. Do limitu sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz: – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – sprzedaży towarów i usług, zwolnionych przedmiotowo z VAT, z wyjątkiem m.in. transakcji związanych z nieruchomościami – sprzedaży towarów, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Gdy zaczynasz działalność gospodarczą w ciągu roku, rejestracja do VAT nie jest wymagana, jeśli przewidujesz, że twoja sprzedaż w proporcjonalnie obliczonym okresie nie przekroczy wartości 200 tys. zł.

Kiedy nie przysługuje zwolnienie podmiotowe?

Przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą towarów lub usług wymienionych w ustawie o VAT muszą płacić podatek VAT od początku prowadzenia działalności.

Zwolnienie z podatku VAT podmiotowe nie przysługuje jeśli:

 • sprzedajesz:
  • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (na przykład metale szlachetne i złom z nich, wyroby jubilerskie)
  • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych innych niż nowe, zaliczanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji
  • w niektórych przypadkach: budynki, budowle lub ich części
  • tereny budowlane
  • nowe środki transportu
  • przez Internet takie towary jak:
  • preparaty kosmetyczne i toaletowe
  • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne
  • urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
  • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • hurtowo i detalicznie części do:
  • pojazdów samochodowych
  • motocykli
 • świadczysz usługi:
  • prawnicze
  • w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego)
  • jubilerskie
  • ściągania długów, w tym factoringu.
 • nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Zwolnienie z VAT przedmiotowe

Możesz korzystać ze zwolnienia z VAT w sytuacji, gdy twoja działalność obejmuje usługi lub sprzedaż towarów określonych w artykule 43 ust. 1 ustawy o VAT. Takie zwolnienie jest związane z rodzajem prowadzonej działalności i nie zależy od wielkości obrotów.

Zwolnienie to przysługuje gdy prowadzisz: Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – jeśli jesteś lekarzem, lekarzem dentystą, pielęgniarką, położną lub psychologiem. Usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym – jeśli jesteś nauczycielem. Usługi nauczania języków obcych. Usługi finansowe, w tym: zarządzania funduszami inwestycyjnymi; ubezpieczeniowe; w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji; udzielanie kredytów i pożyczek, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Czy jest VAT dobrowolny?

VAT może być dobrowolny w pewnych sytuacjach. Przedsiębiorcy mają możliwość dobrowolnej rejestracji jako płatnicy VAT nawet wtedy, gdy ich obrót nie przekracza ustalonego limitu dla obowiązkowej rejestracji. Taka decyzja może być korzystna dla przedsiębiorców chcących odliczać VAT naliczony od swoich zakupów, szczególnie gdy ich klienci są również płatnikami VAT. Dobrowolna rejestracja jako płatnik VAT pozwala na większą elastyczność w zarządzaniu podatkami w firmie.

Przedsiębiorca zarejestrowany do VAT, musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem okresu (miesiąca albo kwartału), w którym rezygnujesz ze zwolnienia.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, musi złożyć zawiadomienie przed wykonaniem pierwszej czynności opodatkowanej.

Po przekroczeniu limitu 200 tys. zł

Gdy twoja roczna sprzedaż przekroczy 200 tys. zł, konieczne staje się opodatkowanie każdej dalszej transakcji VAT-em. W takim przypadku powinieneś dokonać rejestracji jako podatnik VAT.

Zarejestrować się jako podatnik VAT można podczas wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie.

 

Źródło informacji:

 • https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00246
5/5 - (1 vote)