Zaktualizowano: 7 lutego.2022 r.

Mały ZUS Plus w 2022 roku to rozwiązanie dla tych, których przychody z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie przekroczyły 120 000 zł. Mały ZUS plus – kto musi przekazać dokumenty zgłoszeniowe do 31 stycznia 2022 r.? Gdzie złożyć wniosek o Mały ZUS Plus w 2022 roku? Do kiedy złożyć wniosek o Mały ZUS Plus w 2022 roku?

Mały ZUS plus 2022

Co to jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to rozwiązanie, które weszło w życie od 1 lutego 2020 r. Mały ZUS Plus to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców.

Kiedy zgłosić się do Małego ZUS Plus w 2022?

Przedsiębiorca, który chce skorzystać ulgi Mały ZUS plus w 2022 r., powinien złożyć dokumenty zgłoszeniowe do ZUS do 31 stycznia 2022 r.

Dla kogo Mały ZUS Plus w 2022 roku?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z „małej działalności plus” w 2022 roku muszą spełnić następujące warunki:

 • musisz prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów szczególnych,
 • przychód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym prowadzonej przez cały poprzedni rok kalendarzowy nie może przekroczyć 120 000 zł

Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS PLUS możesz opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus w 2022?

Na Mały ZUS Plus nie mogą liczyć osoby, które nie spełniają podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub:

 • w poprzednim roku (w 2021 r.) prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni
 • rozliczałeś się w formie karty podatkowej i byłeś zwolniony ze sprzedaży od podatku VAT. Warunki te musisz spełniać łącznie.
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 • spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
 • wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć, jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus”?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS plus w 2022 roku muszą złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe:

 1. W 2021 r. prowadziłeś działalność gospodarczą i nie korzystałeś z „małego ZUS plus” powinieneś złożyć:
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2021 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” albo
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2021 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

Ważne!
Jeśli korzystałeś z „małego ZUS plus” w grudniu 2021 r. i nadal chcesz korzystać z „małej działalności plus” nie przekazujesz żadnych dokumentów zgłoszeniowych, o ile nie wyczerpałeś maksymalnego okresu 36 m-cy na ulgę .

 1. W styczniu 2022 r. rozpoczniesz lub wznowisz prowadzenie działalności gospodarczej, którą prowadziłeś w 2021 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystałeś w 2021 r. z „małego ZUS plus” powinieneś złożyć:
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2022 r.

Ważne!
Masz prawo do „małego ZUS plus” w 2022 r., jeśli nie wyczerpałeś maksymalnego okresu do ulgi, tj. 36-miesięcy (mały ZUS od stycznia 2019 r. do stycznia 2020 r. oraz mały ZUS plus od lutego 2020 r. do grudnia 2021 r.).

Ważne!
Jeżeli rozpoczniesz lub wznowisz działalność po 25 stycznia 2022 r. (przez co do końca miesiąca zostanie mniej niż 7 dni), zgłoszenie do ubezpieczeń składasz w terminie 7 dni liczonymi od daty rozpoczęcia/wznowienia działalności.

 1. Rozpoczniesz lub wznowisz działalność gospodarczą później niż w styczniu 2022 r., a którą prowadziłeś w 2021 r. (przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystałeś w 2021 r. z „małego ZUS plus”, powinieneś złożyć:
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej.

 1. Będziesz korzystał z „małej działalności gospodarczej plus” później niż w styczniu 2022 r. powinieneś przekazać do ZUS:
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” (np. zaprzestałeś wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy) albo
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli skończyłeś okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS plus” (np. skończyłeś okres „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne w trakcie roku).

Ważne!
Nie zgłoszenie się w terminie do ulgi oznacza rezygnację z niej.

Gdzie złożyć wniosek o Mały ZUS Plus 2022?

Dokumenty zgłoszeniowe dotyczące Małego ZUS-u Plus składamy w oddziale ZUS do 31 stycznia 2022 lub online.

Mały ZUS Plus a wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022?

Od 1 stycznia 2022 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie liczona od  podstawy ustalanej  w zależności od formy opodatkowania stosowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność.

Płacisz składkę na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu pobrałeś zasiłek.

Jakie są obowiązki po zgłoszeniu do Małego ZUS Plus?

Po zgłoszeniu się do Małego ZUS Plus, przedsiębiorca musi przekazać do ZUS informacje o:

 • rocznym przychodzie
 • rocznym dochodzie
 • formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
 • podstawie wymiaru składek.

Czy możesz zrezygnować z małego ZUS plus?

Możesz nie korzystać z Małego ZUS Plus lub zrezygnować z niego w trakcie roku. Za miesiąc, w którym zrezygnujesz z ulgi Mały ZUS Plus, oraz za pozostałe miesiące do końca roku płacisz składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad, w pełnej wysokości.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-plus-w-2022-r_-wyjasnienia-z-przykladami/2723907
 2. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/maly-zus-plus-kto-musi-przekazac-dokumenty-zgloszeniowe-do-31-stycznia-2022-r_-/4422471
 3. https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00284
 4. https://www.zus.info.pl/skladka-zdrowotna-2022/
 5. https://www.zus.info.pl/kalkulator-skladki-zdrowotnej-zus/
4.5/5 - (11 votes)