Jak przedłużyć mały ZUS plus przy działalności na mniejszą skalę? To pytanie zapewne ciekawi przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Według informacji opublikowanej na stronie ZUS można skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS plus. Kiedy nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń, aby skorzystać z przedłużenia ulgi małego ZUS plus? Kiedy trzeba ponownie zgłosić się do ubezpieczeń, aby skorzystać z przedłużenia ulgi mały ZUS plus? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

2023

Mały ZUS Plus wydłużony o 12 miesięcy

Od 1 sierpnia 2023 mały ZUS plus został wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy. Firmy będą mogły korzystać z ulgi nie przez 36 a przez 48 miesięcy.

Czym jest mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus (mała działalność gospodarcza plus) to kolejna zmiana w prawie, która wchodzi w życie od 1 lutego 2020 r. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w postaci Mały ZUS Plus będą płacić składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów z działalności gospodarczej.

Kiedy nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń?

Poniżej wyszczególnieni zostali przedsiębiorcy, którzy nie muszą się zgłaszać do ubezpieczeń, aby skorzystać z przedłużenia małego ZUS plus o 12 miesięcy:

  • w sierpniu tego roku nie skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus;
  • w lipcu  skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus.
Dodatkowe 12 miesięcy ulgi  mały ZUS plus ZUS doliczy automatycznie.

Kiedy trzeba ponownie zgłosić się do ubezpieczeń?

Co z osobami prowadzącymi działalność, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus, a następnie zgłosiły się do ubezpieczeń z kodem 05 10 lub 05 12? Aby móc przedłużyć ulgę mały ZUS plus, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92.

W związku z tym trzeba złożyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 roku,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli dana osoba jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo 0592 (ten ostatni to kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/jak-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-ma%C5%82y-zus-plus-przy-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-na-mniejsz%C4%85-skal%C4%99
  2. https://www.zus.info.pl/maly-zus-plus-2023/
  3. https://www.zus.info.pl/maly-zus-plus/
5/5 - (19 votes)