Zaktualizowano: 1 sierpnia.2023 r.

Jak przedłużyć mały ZUS plus przy działalności na mniejszą skalę? To pytanie zapewne ciekawi przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Według informacji opublikowanej na stronie ZUS można skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS plus. Kiedy nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń, aby skorzystać z przedłużenia ulgi małego ZUS plus? Kiedy trzeba ponownie zgłosić się do ubezpieczeń, aby skorzystać z przedłużenia ulgi mały ZUS plus? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

2023

Mały ZUS Plus wydłużony o 12 miesięcy

Od 1 sierpnia 2023 mały ZUS plus został wydłużony o dodatkowe 12 miesięcy. Firmy będą mogły korzystać z ulgi nie przez 36 a przez 48 miesięcy.

Czym jest mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus (mała działalność gospodarcza plus) to kolejna zmiana w prawie, która wchodzi w życie od 1 lutego 2020 r. Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w postaci Mały ZUS Plus będą płacić składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od dochodów z działalności gospodarczej.

Kiedy nie trzeba ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń?

Poniżej wyszczególnieni zostali przedsiębiorcy, którzy nie muszą się zgłaszać do ubezpieczeń, aby skorzystać z przedłużenia małego ZUS plus o 12 miesięcy:

  • w sierpniu tego roku nie skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus;
  • w lipcu  skończyło się 36 miesięcy małego ZUS plus.
Dodatkowe 12 miesięcy ulgi  mały ZUS plus ZUS doliczy automatycznie.

Kiedy trzeba ponownie zgłosić się do ubezpieczeń?

Co z osobami prowadzącymi działalność, którym w pierwszej połowie 2023 roku skończył się mały ZUS plus, a następnie zgłosiły się do ubezpieczeń z kodem 05 10 lub 05 12? Aby móc przedłużyć ulgę mały ZUS plus, takie osoby powinny ponownie zgłosić się do ubezpieczeń z kodem 05 90 albo 05 92.

W związku z tym trzeba złożyć do ZUS następujące dokumenty:

  • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 0510, 0512, jeśli kontynuuje się działalność prowadzoną w 2023 roku,
  • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli dana osoba jest objęta tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 0590 albo 0592 (ten ostatni to kod tytułu ubezpieczenia dla osób mających rentę z tytułu niezdolności do pracy).

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/-/jak-przed%C5%82u%C5%BCy%C4%87-ma%C5%82y-zus-plus-przy-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-na-mniejsz%C4%85-skal%C4%99
  2. https://www.zus.info.pl/maly-zus-plus-2023/
  3. https://www.zus.info.pl/maly-zus-plus/
5/5 - (19 votes)