Zaktualizowano: 4 października.2021 r.

Mały ZUS plus 2021 – Co trzeba zrobić, aby skorzystać od 1 stycznia 2021 z ulgi mały ZUS plus? Co to jest Mały ZUS Plus? Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć, jeśli chcesz skorzystać z małego ZUS plus? Jakie warunki musisz spełnić aby skorzystać z małego ZUS plus? Kiedy nie skorzystasz z małego ZUS plus? Jak długo możesz korzystać z małego ZUS plus?

Przedsiębiorca zastanawia się co trzeba zrobić, aby skorzystać od 1 stycznia z ulgi mały ZUS plus?

Co to jest Mały ZUS Plus?

Mały ZUS Plus to rozwiązanie, które weszło w życie od 1 lutego 2020 r. Mały ZUS Plus to niższe, proporcjonalne do dochodu, składki na ubezpieczenia społeczne dla najmniejszych przedsiębiorców.

Dla kogo jest Mały ZUS Plus?

Jakie warunki trzeba spełnić aby móc skorzystać z małego ZUS plus? Aby skorzystać z małego ZUS plus musisz spełnić następujące warunki:

 • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
 • przychód z tytułu działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć 120 000 zł.

Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć?

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z małego ZUS plus muszą złożyć odpowiednie dokumenty.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność w 2020 r. i nie korzystali z małego ZUS lub małego ZUS plus:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli na dzień 31 grudnia 2020 r. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS” albo
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli akurat 31 grudnia 2020 r. zakończy się okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie najpóźniej do 1 lutego 2021 r.

Przedsiębiorcy, którzy w styczniu 2021 r. rozpoczną lub wznowią działalność, którą prowadzili w 2020 r.(przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystali w 2020 r. z małego ZUS plus:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA), z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać w terminie najpóźniej do 1 lutego 2021 r.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną lub wznowią działalność później niż w styczniu 2021 r, którą prowadzili w 2020 r.(przynajmniej 60 dni) i z tytułu której nie korzystali w 2020 r. z małego ZUS plus:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokument ten musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy, którzy będą korzystać z małej działalności gospodarczej plus później niż w styczniu 2021 r:

 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12, jeśli podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie korzystałeś z „małego ZUS plus” (np. zaprzestałeś wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy) albo
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72, jeśli skończyłeś okres 24 miesięcy korzystania z „preferencyjnych składek”
 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA) albo – jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – zgłoszenie do tego ubezpieczenia (ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się od 05 90 albo 05 92 (kod tytułu ubezpieczenia przewidziany dla osób z rentą przyznaną z tytułu niezdolności do pracy).

Dokumenty te musisz przekazać w terminie 7 dni liczonych od pierwszego dnia, w którym będziesz spełniał warunki do korzystania z „małego ZUS plus” (np. skończyłeś okres „preferencyjnych składek” na ubezpieczenia społeczne w trakcie roku).

Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus?

W tych przypadkach nie skorzystasz z małego ZUS plus:

 • w poprzednim roku (w 2020 r.) prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni.
 • rozliczałeś się w formie karty podatkowej i byłeś zwolniony ze sprzedaży od podatku VAT. Warunki te musisz spełniać łącznie.
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 • spełniasz warunki do opłacania „preferencyjnych składek zus”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
 • wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Jak długo możesz korzystać z małego ZUS plus?

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne w ramach małego ZUS plus można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/-maly-zus-plus-w-2021-r_-wyjasnienia-z-przykladami/2723907
 2. https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/maly-zus-plus
3.5/5 - (4 votes)