Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Korzystna emerytura dla osób z rocznika 1953 – wnioski można składać do 11 stycznia 2020r. Kto może skorzystać? Komu przysługuje wyrównanie? Których emerytur wcześniejszych dotyczy nowelizacja? Kto otrzyma wyższą emeryturę na wniosek?

Korzystna emerytura dla osób z rocznika 1953

Korzystna emerytura dla rocznika 1953 – wnioski do 11 stycznia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że osoby na wcześniejszej emeryturze, które urodziły się w 1953 roku, mogą wystąpić o naliczenie nowej emerytury na korzystnych warunkach. Termin na złożenie wniosku do ZUS. Osobom, które już mają przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, ZUS sam przeliczy świadczenie. upływa 11 stycznia 2021 r.

Kto może skorzystać z korzystnej emerytury?

Z korzystnej emerytury dla osób z rocznika 1953 zgodnie z ustawą skorzystać mogą osoby, które urodziły się w 1953 roku i pobierały lub nadal pobierają emeryturę wcześniejszą przyznaną na podstawie wniosku złożonego przed 1 stycznia 2013 r. lub mają prawo do renty rodzinnej po takich emerytach.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać?

Sprawdź jakie czynności trzeba zrobić, aby skorzystać z korzystnej emerytury dla osób z rocznika 1953:

  • Osoba, która pobiera emeryturę wcześniejszą i nie ma jeszcze przyznanej emerytury powszechnej, powinna złożyć wniosek o emeryturę powszechną w ciągu 6 miesięcy od wejścia przepisów w życie, czyli najpóźniej do 11 stycznia 2021 r. Można to zrobić na wniosku o emeryturę (wniosek EMP).

Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

  • Osoba, która ma już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musi składać wniosku. ZUS sam (z urzędu) przeliczy wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów. Przeliczenia dokona po 11 stycznia 2021 r. i prześle w tej sprawie decyzję z nową wysokością świadczenia.

Te same zasady ZUS zastosuje w przypadku renty rodzinnej przyznanej po zmarłym, który pobierał emeryturę wcześniejszą.

Emerytura w nowej wysokości będzie przysługiwać od dnia, od którego ZUS podjął wypłatę emerytury powszechnej.

Których emerytur wcześniejszych dotyczy nowelizacja?

Emerytura wcześniejsza to m.in.:

  • emerytura nauczycielska z art. 88 Karty Nauczyciela,
  • emerytura górnicza,
  • emerytura przyznana z art. 184 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
  • emerytura przyznana na podstawie art. 46 w związku z art. 29 lub 32 ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
  • emerytura kolejowa.

Nowelizacja nie dotyczy emerytur pomostowych czy nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Dla kogo wyrównanie?

Jeśli nowa wysokość emerytury lub renty rodzinnej po przeliczeniu będzie wyższa od pobieranej dotychczas, wówczas ZUS wypłaci wyrównanie.

Kto nie musi składać wniosku?

Osoba, która ma już przyznaną emeryturę powszechną w wysokości pomniejszonej o kwoty pobranych emerytur wcześniejszych, nie musi składać wniosku. Po 11 stycznia 2021 r. ZUS sam przeliczy wysokość emerytury powszechnej na podstawie nowych przepisów.

 

Źródło informacji:

  1. https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/2/korzystna-emerytura-dla-osob-z-rocznika-1953/2714955
3.8/5 - (9 votes)