Zaktualizowano: 11 marca.2024 r.

Emerytura przyznawana z urzędu jest przyznawana określonej grupie osób. Dla kogo emerytura z urzędu? Kto może liczyć na emeryturę z urzędu? Komu ZUS przyzna emeryturę z urzędu? Kiedy nie otrzymasz emerytury z urzędu? Emeryturę z urzędu ZUS przyzna Ci niezależnie od długości Twojego stażu ubezpieczeniowego!

emerytury

Co to jest emerytura?

Emerytura jest to comiesięczne świadczenie pieniężne przysługujące ubezpieczonemu, który zaprzestał aktywności zawodowej, za przepracowanie określonej liczby lat i po osiągnięciu określonego wieku.

Dla kogo emerytura z urzędu?

  • pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy (w tym również rentę przyznaną w drodze wyjątku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych),
  • osiągnęły powszechny wiek emerytalny (od 1 października 2017 r. jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Emeryturę z urzędu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna Ci niezależnie od długości Twojego stażu ubezpieczeniowego. Nie musisz składać żadnego wniosku, aby otrzymać emeryturę.

Kiedy z urzędu przyzna ZUS emeryturę?

ZUS przyzna emeryturę z urzędu od dnia, w którym zostanie osiągnięty powszechny wiek emerytalny. Jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał wypłatę renty (np. z powodu osiągania przychodu), emeryturę przyzna z urzędu od dnia, od którego znów pobierałbyś rentę. Od tego dnia zostanie utracone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ile wynosi emerytura przyznawana z urzędu w 2024?

Wysokość przyznanej z urzędu emerytury nie może być niższa od:
– wysokości  renty z tytułu niezdolności do pracy,
– kwoty najniższej emerytury, jeśli posiadasz staż ubezpieczeniowy wynoszący 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna).

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r. wynoszą:

Rodzaj świadczenia Kwota
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna i renta rodzinna 1780,96 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1335,72 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa 2137,15 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1602,86 zł
kwota świadczenia przedemerytalnego 1794,70 zł

Aktualne dane zawsze dostępne tutaj: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/emerytury-i-renty

Kiedy nie otrzymasz emerytury z urzędu?

Są pewne okoliczności, które wykluczają możliwość przyznania z urzędu emerytury:

  • ZUS nie przyzna Ci z urzędu emerytury mimo, że osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny jeżeli pobierasz rentę z tytułu niezdolności do pracy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
  • ZUS nie przyzna Ci z urzędu emerytury jeżeli zgłosisz wniosek o emeryturę, gdy osiągniesz powszechny wiek emerytalny. Możesz to zrobić najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca, w którym osiągnąłeś powszechny wiek emerytalny.
4.2/5 - (13 votes)