Jednorazowe odszkodowanie – ile wynosi i jak ustalana jest wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS?

Na jednorazowe odszkodowanie z ZUS mogą liczyć osoby niezdolne do pracy, które z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie ?Jak uzyskać jednorazowe odszkodowanie? Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie? Jak ustalana jest wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS?

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Co to jest jednorazowe odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie to forma pomocy z ZUS skierowana do ubezpieczonych, którzy są niezdolni do pracy, bo z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Kto może skorzystać z jednorazowego odszkodowania?

Wniosek w sprawie jednorazowego odszkodowania możesz złożyć, jeśli:

 • jesteś osobą objętą ubezpieczeniem wypadkowym;
 • na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stałeś się długotrwale lub stale niezdolny do pracy.

Jak ustalana jest wysokość jednorazowego odszkodowania?

Pomoc w postaci jednorazowego odszkodowania przyznawana jest w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Przeciętne wynagrodzenie to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszane dla celów emerytalnych. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w „Monitorze Polskim”. Kwota, która przysługuje za jeden procent uszczerbku na zdrowiu, zmienia się raz w roku i jej stawka obowiązuje od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego.

Ile wynosi jednorazowe odszkodowanie?

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. wynoszą:

 • 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych;
 • 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 18 086 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 93 014 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 18 086 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 46 507 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Czym jest stały i długotrwały uszczerbek na zdrowiu?

Stały uszczerbek na zdrowiu – poprzez tą definicję rozumie się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu i nie rokuje poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu – poprzez tą definicję rozumie się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.

Kiedy ZUS dokonuje oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oceni Twój stopień uszczerbku na zdrowiu i jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, gdy zakończysz leczenie i rehabilitację.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/swiadczenia/swiadczenia-z-tytulu-wypadkow-oraz-chorob-zawodowych/jednorazowe-odszkodowanie
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/kwoty-jednorazowych-odszkodowan1
4.4/5 - (7 votes)