Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Uzyskaj zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na organizacje pogrzebu. Ile wynosi Zasiłek pogrzebowy ZUS i komu przysługuje? Poniosłeś koszty pogrzebu? Sprawdź już teraz czy przysługuje Ci zasiłek pogrzebowy od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych! Zastanawiasz się ile się czeka na pieniądze od ZUS z zasiłku pogrzebowego? Sprawdź ile dostaniesz z zasiłku pogrzebowego i jakie musisz złożyć dokumenty aby otrzymać ten rodzaj świadczenia.

Ile wynosi Zasiłek pogrzebowy ZUS i komu przysługuje?

Czym jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy to popularna forma pomocy przyznawana jednorazowo przez ZUS, której celem jest pokrycie wydatków poniesionych na pochówek zmarłego po przedstawieniu udokumentowanych kosztów.

Zasiłek pogrzebowy komu przysługuje?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje następującym podmiotom:

 • członkowi rodziny,
 • pracodawcy,
 • domowi pomocy społecznej,
 • gminie,
 • powiatowi,
 • osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego,
 • osobie obcej,

Ważne! Podmioty te otrzymają zasiłek pogrzebowy od ZUS jeśli pokryły koszty pogrzebu.

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy z ZUS przysługuje po śmierci:

 1. osoby, która ma przyznaną emeryturę lub rentę,
 2. osoby, która ma przyznaną emeryturę pomostową,
 3. osoby, która jest ubezpieczona w ZUS,
 4. osoby, która ma przyznane nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 5. osoby, która zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu ubezpieczenia,
 6. osoby, która w dniu śmierci nie miała przyznanej emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania,
 7. cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, która pobierała świadczenie pieniężne,
 8. osoby, która pobierała świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny,
 9. osoby, która pobierała rentę socjalną,
 10. osoby, która zmarła wskutek wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 11. osoby, która pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałych w szczególnych okolicznościach,
 12. członka rodziny osoby wymienionej w punktach 1–4, 8 i 11,
 13. osoby, która nie miała własnego tytułu do ubezpieczeń, ale była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej.

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Wysokość zasiłku pogrzebowego w 2022 roku to 4000 zł

W przypadku poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę, podmiot zasiłek jest wyliczany proporcjonalnie.

Jakie dokumenty są wymagane do wypłaty zasiłku pogrzebowego?

W przypadku gdy staramy się o jednorazowy zasiłek pogrzebowy z ZUS powinniśmy złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego z ZUS
 2. Akt zgonu
 3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 4. Dokumenty potwierdzające Twoje pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą
 5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Więcej informacji przeczytasz w poradniku „Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Gdzie złożyć dokumenty o zasiłek pogrzebowy?

Dokumenty związane z przyznaniem zasiłku pogrzebowego możesz złożyć:

 • w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu – jeśli zmarły dostawał emeryturę albo rentę,
 • w jednostce ZUS – zgodnie z twoim miejscem zamieszkania.

Dokumenty możesz wysłać pocztą, złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Wniosek o zasiłek możesz także złożyć elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Do kiedy można się starać o zasiłek pogrzebowy z ZUS?

W ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której opłaciłeś koszty pogrzebu. Po tym terminie następuje przedawnienie roszczeń, czyli nie otrzymasz zasiłku z ZUS za pokrycie kosztów pogrzebu.

Gdzie uzyskać więcej informacji o zasiłku pogrzebowym?

Szczegółowe informacje o zasiłku pogrzebowym możesz uzyskać w swojej placówce ZUS, wystarczy, że skorzystasz z naszego portalu ZUS, gdzie znajdziesz aktualne informacje kontaktowe o każdej placówce ZUS w naszym kraju.

Jak odwołać się od decyzji ZUS w sprawie zasiłku pogrzebowego?

Jeśli ZUS nie przyzna zasiłku to możesz odwołać się od decyzji ZUS do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem oddziału ZUS, który wydał decyzję. Masz na to jeden miesiąc od otrzymania decyzji z ZUS. Za złożenie odwołania nic nie płacisz.

Co warto wiedzieć?

 1. Zasiłek pogrzebowy jest przyznawany przez ZUS jednorazowo
 2. Świadczenie to ma na celu pokrycie wydatków związanych z pogrzebem
 3. Zasiłek przysługuje podmiotom, które pokryły koszt pogrzebu
 4. Możesz liczyć na zasiłek pogrzebowy w wysokości 4000 zł
 5. Musisz złożyć odpowiednie dokumenty aby otrzymać zasiłek pogrzebowy
 6. Po 12 miesiącach następuje przedawnienie jeśli chodzi o zasiłek pogrzebowy
4.5/5 - (54 votes)