Zaktualizowano: 15 sierpnia.2022 r.

Jak zatrudnić nianię i nie opłacać składek ZUS? Czy wiesz, że możesz zatrudnić nianię dla swojego dziecka w ramach umowy uaktywniającej, gdzie składki do ZUS zostaną sfinansowane z budżetu państwa. Sprawdź już teraz jak podpisać umowę ze swoją nianią aby skorzystać z dofinansowania!

Jak zatrudnić nianię i nie opłacać składek ZUS?

Co to jest umowa uaktywniająca?

Umowa uaktywniająca to umowa o świadczenie usług, na podstawie której niania opiekuje się dzieckiem lub dziećmi. Dzięki tej umowie jako niania zostaniesz objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowymi, wypadkowym i zdrowotnym. Składki na te ubezpieczenia sfinansuje w całości lub części państwo. W przypadku umowy uaktywniającej można również zatrudnić kogoś z rodziny pod warunkiem, że spełnia kryteria, które są wymagane przy podpisaniu takiej umowy.

Co musi zawierać umowa uaktywniająca dla niani?

 • strony umowy (rodzic/opiekun dziecka i niania),
 • cel i przedmiot umowy,
 • czas i miejsce sprawowania opieki,
 • liczbę dzieci powierzonych opiece,
 • obowiązki niani,
 • wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty,
 • czas, na jaki umowa została zawarta,
 • warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Kto może zostać zatrudniony na umowę uaktywniającą?

W przypadku skorzystania z umowy uaktywniającej zatrudnioną nianią nie może zostać rodzic dziecka ale nianią może zostać osoba spokrewniona czyli np. babcia dziecka, ciocia a nawet siostra jeśli jest pełnoletnia.

Kiedy budżet państwa sfinansuje składki ZUS za nianię?

Budżet państwa finansuje składki za nianię w takich przypadkach jak:

Rodzice:

 • pracują na podstawie umowy o pracę,
 • świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług),
 • prowadzą pozarolniczą działalność,
 • prowadzą działalność rolniczą (z wyjątkiem osoby, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik).

Niania:

 • jest osobą pełnoletnią,
 • nie jest rodzicem dziecka.

Dziecko:

 • nie jest w żłobku, klubie dziecięcym ani nie jest pod opieką dziennego opiekuna,
 • ukończyło 20 tygodni.

Jakimi ubezpieczeniami w ZUS jest objęta niania?

Niania jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami:

 • ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowymi i wypadkowym) i ubezpieczeniem zdrowotnym – jeżeli np. opieka nad Twoim dzieckiem jest jej jedyną pracą,
 • tylko ubezpieczeniem zdrowotnym – np. gdy pracuje jednocześnie na cały etat.

Ubezpieczenie chorobowe jest dla niani dobrowolne. Składkę na nie finansuje sama niania. Potrącasz jej tę składkę z pensji i odprowadzasz do ZUS.

Jak zgłosić nianię do ubezpieczeń w ZUS?

Rodzice, którzy podpisali umowę z nianią powinni zrobić takie rzeczy jak:

 • Zgłosić się do ZUS jako płatnika składek wypełniając formularz ZUS ZFA oraz przekazując go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli prowadzisz działalność i już składałeś taki formularz, nie musisz go składać ponownie.
 • Zgłosić nianię jako osobę ubezpieczoną. Jeśli niania podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu należy wypełnić formularz ZUS ZUA. Jeśli niania podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu należy wypełnić formularz ZUS ZZA.

Umowa uaktywniająca a wyższe wynagrodzenie od minimalnego

Jeśli jako niania zarabiasz więcej niż aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie to składki od nadwyżki ponad tę kwotę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe współfinansujesz wraz z rodzicami dziecka nad którym sprawujesz opiekę w ramach umowy uaktywniającej. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego finansowanie leży po stronie niani a w przypadku ubezpieczeń wypadkowych finansowane są w całości przez rodzica.

Podatek dochodowy od umowy uaktywniającej

Umowa uaktywniająca zawierana jest między dwoma podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (między nianią a rodzicem/rodzicami dziecka), w związku z czym przychód z tej umowy zaliczany jest do przychodów z innych źródeł. Rodzic dziecka nie przekazuje niani ani urzędowi skarbowemu deklaracji i informacji podatkowy dlatego rozliczenie z urzędem skarbowym leży po stronie niani.

Zakończenie umowy uaktywniającej z nianią

Jeśli Twoja współpraca z nianią Twojego dziecka dobiegła końca to powinieneś złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

– druk ZUS ZWUA – wyrejestrowanie niani z ubezpieczeń – jako datę wyrejestrowania wpisz dzień, od którego niania nie podlega ubezpieczeniom;

druk ZUS ZWPA – jeżeli płaciłeś składki tylko za nianię (czyli gdy przestajesz być płatnikiem składek)

Termin złożenia dokumentów w ZUS to do 7 dni

Co warto wiedzieć?

 1. Umowa uaktywniająca umożliwia sfinansowanie składek na ubezpieczenia przez państwo
 2. W ramach umowy uaktywniającej można zatrudnić kogoś z rodziny
 3. W ramach umowy uaktywniającej nianią nie może zostać rodzic dziecka
 4. Kończysz współpracę z nianią to musisz złożyć odpowiednie dokumenty do ZUS
 5. Najpopularniejsza umowa zatrudniania niani dla dziecka w tym roku

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/pracujacy/nianie/nianie-krok-po-kroku
4.1/5 - (15 votes)