Zaktualizowano: 22 września.2022 r.

Prowadzisz firmę i z jakiegoś powodu po analizie dokumentów rozliczeniowych i płatniczych wyszło, że dokonałeś nadpłaty składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Nie musisz się martwić bo jest możliwość otrzymania nadpłaconych składek na ZUS. Zobacz w naszym poradniku co musisz zrobić aby otrzymać zwrot nadpłaconych składek do ZUS.

zwrot nadpłaconych składek ZUS

Nadpłata składek ZUS

Przedsiębiorcy muszą obowiązkowo opłacać składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki ZUS płacone są na:

 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz Emerytur Pomostowych

Nadłata składek ZUS powstaje w sytuacji w której przelaliśmy na konto rozliczeniowe większą kwotę pieniędzy niż powinniśmy. Pamiętaj, że możesz złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na druku ZUS-EZS-P

Jak ZUS rozlicza nadpłatę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych widząc nadpłatę pieniężną na Twoim kocie rozliczeniowym zrobi w pierwszej kolejności wyrównanie na poczet zaległości jeśli takie istnieją, w drugim przypadku jeśli nie masz zaległości to doliczy nadpłatę do bieżących lub przyszłych składek. W ostatnim przypadku jeśli bardzo chcesz otrzymać zwrot nadpłaty będziesz musiał złożyć wniosek o jej zwrot na druku ZUS-EZS-P. Jak widać nadpłacone składki na rzecz ZUS nie znikają i wszystko zależy od Ciebie jakie wyjście wybierzesz.

Jakie dokumenty są wymagane?

Jeśli się starasz o zwrot nienależnie opłaconych składek możesz skorzystać z formularzy udostępnianych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: ZUS-EZS-P (gdy jesteś płatnikiem) lub ZUS-EZS-U (gdy jesteś ubezpieczonym).

Ważne!
We wniosku muszą być podane dane identyfikacyjne płatnika składek (NIP, REGON, PESEL)
We wniosku umieszczamy takie informację jak:

 • kwotę nadpłaty do zwrotu wraz z okresem rozliczeniowym, w którym powstała i funduszem
 • formę zwrotu
 • jeśli wniosek o zwrot składa ubezpieczony, który otrzymał zawiadomienie to musi on przekazać: dane płatnika składek oraz znak sprawy i datę zawiadomienia
 • Twój podpis
 • datę złożenia wniosku.

Warto pamiętać o tym, że wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek może również złożyć nasz pełnomocnik, który musi dołączyć w tym celu do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Jak złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek?

Wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS możesz 1) wysłać pocztą, kurierem na adres ZUS w swoim mieście 2) złożyć osobiście w placówce ZUS 3) wysłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE)

W przypadku, gdy nie posiadacie aktualnego adresu placówki ZUS możecie go wyszukać za pomocą naszej wyszukiwarki placówek ZUS.

Kiedy otrzymasz zwrot nadpłaty?

Nadpłatę ZUS zwróci Ci w ciągu 30 dni od dnia, w którym:

 • wpłynie do ZUS Twój wniosek,
 • ZUS otrzyma imienny raport korygujący za ubezpieczonego, którego dotyczy nadpłata, oraz deklarację rozliczeniową korygującą.

Jeżeli ZUS nie zwróci Ci nadpłaty w ciągu 30 dni –  zapłaci Ci odsetki takie jak od zaległości podatkowych.

Odmowa zwrotu nadpłaty ZUS

Czasami może się zdarzyć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda negatywną odpowiedź w sprawie zwrotu nienależnie opłaconych składek ale nie musisz się martwić bo w takiej sytuacji możesz złożyć odwołanie od decyzji ZUS do sądu właściwego w miejscu zamieszkania.

Więcej możesz przeczytać tutaj:  Odwołanie od decyzji ZUS – Instrukcja krok po kroku

Więcej informacji możesz uzyskać:

 • pod numerem telefonu 22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
 • wysyłając e-mail na: cot@zus.pl
 • przez Skype’a na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
 • przez czat na stronie www.zus.pl
 • u pracowników w najbliższej placówce ZUS.
Nadpłata składek ZUS przedawnia się po okresie 5 lat. Termin przedawnienia jest liczony w zależności od tego, kiedy miała miejsce.
5/5 - (1 vote)