Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS można uzyskać bezpłatnie składając odpowiednie dokumenty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz ile czasu trwa wyrobienie takiego zaświadczenia.

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Co to jest zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS to dokument wydawany płatnikom składek na ich prośbę po złożeniu formularza RWN. W otrzymanym zaświadczeniu od ZUS widnieje stwierdzenie, że przedsiębiorca nie ma zaległości w opłacaniu składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Co trzeba przygotować?

Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS to przygotuj następujące rzeczy:

 1. Wypełniony wniosek RWN
 2. Wniosek papierowy możesz także wydrukować po wypełnieniu go w formie elektronicznej na profilu PUE (usługa „Złożenie dokumentu RWN”).
 3. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).
 4. Upoważnienie w przypadku, gdy chcesz upoważnić kogoś do złożenia lub odbioru zaświadczenia.
 5. Dowody wpłat składek ZUS, jeżeli były one wpłacane w ciągu 7 dni przed złożeniem wniosku.

Kiedy otrzymasz zaświadczenie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzi stan rozliczeń na podstawie poprawnych dokumentów rozliczeniowych i wpłat składek zapisanych na twoim koncie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda Ci zaświadczenie o niezaleganiu, jeśli nie będziesz miał zadłużenia w opłacaniu składek w dniu jego wydania.

W zaświadczeniu ZUS stwierdza, że nie masz zaległości w opłacaniu składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Gdzie i jak można złożyć wniosek?

Wypełniony wniosek o zaświadczenie RWN składamy:

 • osobiście podczas wizyty w placówce ZUS
 • przez pełnomocnika,
 • wysyłając za pośrednictwem poczty na adres jednej z placówek ZUS,
 • za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

Pamiętaj, że w przypadku składania wniosku RWN przez pełnomocnika musi zostać dołączony oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa!

Ile czasu trwa wyrobienie zaświadczenia?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek jak najszybciej w miarę możliwości i nie później niż 7 dni od wpływu wniosku RWN. Najszybciej takie zaświadczenie przedsiębiorca może uzyskać wybierając się po nie osobiście do placówki ZUS.

Ile kosztuje wyrobienie zaświadczenia?

Usługa wyrobienia zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS jest bezpłatnie realizowana.

Jak sprawdzić/zweryfikować zaświadczenie?

Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS można zweryfikować na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod tym linkiem: https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/zaswiadczenie-o-niezaleganiu/weryfikacja-zaswiadczen. Wystarczy wypełnić kilka pól takich jak: Numer zaświadczenia, Numer druku (opcjonalny), Typ identyfikatora płatnika, Identyfikator płatnika, Data wydania zaświadczenia.

Kiedy nie otrzymamy zaświadczenia?

Nie otrzymamy zaświadczenia jeśli zalegamy z opłacaniem składek na ZUS, wówczas zostanie przesłana decyzja o odmowie wydania zaświadczenia. Od decyzji ZUS w sprawie zaświadczenia możemy się odwołać do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

5/5 - (1 vote)