Zaktualizowano: 15 sierpnia.2022 r.

Limit 30-krotności w opłacaniu składek ZUS w 2022 r.  wynosi 177 660,00 zł. Czym jest limit 30-krotności składek na ZUS? Jak sprawdzić przekroczenie składek ZUS? Ile wynosi limit składek ZUS w 2022?

30 krotność ZUS

Co to jest limit 30-krotności składek na ZUS?

Limit 30-krotności w ZUS to górny próg zarobków przy którym płaci się składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od nadwyżki ponad tą kwotę nie przekazuje się za ubezpieczonego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwotę rocznej podstawy wymiaru składek ogłasza Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze obwieszczenia w Monitorze Polskim.

Ile wynosi limit składek ZUS?

Limit składek ZUS w 2022 r. wynosi 177 660,00 zł (MP 2021.1056)

Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od 1999 r.

 • 50 375,22 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 1999 r. (MP 1998 nr 46, poz. 658)
 • 54 780,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2000 r. (MP 1999 nr 41, poz. 640)
 • 62 940,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2001 r. (MP 2000 nr 43, poz. 855)
 • 64 620,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2002 r. (MP 2001 nr 47, poz. 785)
 • 65 850,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2003 r. (MP 2002 nr 60, poz. 845)
 • 68 700,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2004 r. (MP 2003 nr 58, poz. 915)
 • 72 690,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2005 r. (MP 2004 nr 54, poz. 910)
 • 73 560,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2006 r. (MP 2005 nr 84, poz. 1221)
 • 78 480,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2007 r. (MP 2006 nr 90, poz. 951)
 • 85 290,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2008 r. (MP 2007 nr 97, poz. 1075)
 • 95 790,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2009 r. (MP 2008 nr 97, poz. 850)
 • 94 380,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2010 r. (MP 2009 nr 80, poz. 997)
 • 100 770,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2011 r. (MP 2010 nr 99, poz. 1173)
 • 105 780,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2012 r. (MP 2011 nr 115, poz. 1160)
 • 111 390,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2013 r. (MP 2012.1018)
 • 112 380,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2014 r. (MP 2013.1028)
 • 118 770,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2015 r. (MP 2014.1137)
 • 121 650,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2016 r. (MP 2015.1292)
 • 127 890,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2017 r. (MP 2016.1188)
 • 133 290,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2018 r. (MP 2017.1174)
 • 142 950,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2019 r. (MP 2018.1185)
 • 156 810,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2020 r. (MP 2019.1147)
 • 157 770,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2021 r. (MP 2020.1061)
 • 177 660,00 zł – kwota rocznego ograniczenia podstawy w 2022 r. (MP 2021.1056)

Jak sprawdzić przekroczenie składek ZUS?

Osoba, która chce sprawdzić czy przekroczyła roczną granicę podstawy wymiaru składek może złożyć do ZUS wniosek RRP za pomocą PUE ZUS, w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

 

Źródło informacji:

 1. https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/30-krotnosc
 2. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/roczna-podstawa-wymiaru-skladek-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-od-1999-r
 3. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/katalog-uslug/katalog-uslug-firmy/rozliczenia-skladek/rozliczenia-z-tytulu-30x
4.6/5 - (21 votes)